Силабуси нормативних дисциплін ФБС (бакалавр) на основі ПЗСО

Силабуси 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (бакалавр)

Нормативні дисципліни:

1 курс

 1. Вступ до спеціальності, оздоровчі технології та безпека життєдіяльності
 2. Гроші і кредит
 3. Соціальна відповідальність у професійній діяльності
 4. Українська мова за професійним спрямуванням
 5. Основи наукових досліджень

2 курс

 1. Фінанси
 2. Фінансовий аналіз

3 курс

 1. Банківська система
 2. Фінанси підприємств
 3. Податкова система

4 курс

 1. Бюджетна система
 2. Основи проектної діяльності
 3. Страхові послуги