Ліцензовані обсяги та вартість навчання

Ліцензовані обсяги прийому вступників на ОР “бакалавр” на основі ПЗСО

або диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра

Курс зарахування Шифр та

спеціальність

Ліцензований обсяг
Денна форма навчання Заочна форма навчання
1 курс 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 60 35
2 курс 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 25 25
3 курс 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 5 5

 

Вартість 1 року навчання (ОР “бакалавр”)

Шифр Спеціальність Вартість, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 32 300 25 900

 

Обсяги прийому вступників на ОР “магістр” 

Шифр Спеціальність Ліцензований обсяг
Денна форма навчання Заочна форма навчання
072 Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок 40 40

 

Вартість 1 року навчання (ОР “магістр”)

Шифр Спеціальність Вартість, грн.
Денна форма навчання Заочна форма навчання
072 Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок 37 200 29 800