Науково-дослідна практика магістрів

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та умінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

Методичні матеріали:

Левандівський О.Т., Щур Р.І., Дмитровська В.С., І., Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Мацьків В.В., Мигович Т.М., Плець І.І. Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ, 2022. 46 с. – переглянути