Програмові вимоги до іспитів

Програмові вимоги до дисциплін передбачених навчальним планом

для одержання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ОР бакалавр” 

економічного факультету

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

за посиланням http://www.d-learn.pu.if.ua/


Програмові вимоги до дисциплін передбачених навчальним планом

для одержання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 ОР “магістр”

економічного факультету

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

за посиланням http://www.d-learn.pu.if.ua/