Про кафедру

Вітаємо Вас на сайті кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника!

Тут Ви знайдете всю необхідну інформацію про історію розвитку кафедри фінансів, її викладацький склад, навчально-методичну та наукову роботу, а також про умови вступу на спеціальність як абітурієнтів, так і аспірантів.

Кафедра ФІНАНСІВ 

створена для творчих, амбітних
та енергійних молодих людей.

Приєднуйтесь до нас!

У 1993 році при Прикарпатському державному університеті ім. Василя Стефаника було створено кафедру фінансів і обліку, на базі якої почала здійснюватися підготовка фахівців зі спеціальностей “Фінанси” та “Облік і аудит” за денною та заочною формами навчання. Перший випуск спеціалістів із зазначених спеціальностей відбувся у 1998 році.  В 2000 році внаслідок реорганізації та відокремлення кафедра фінансів розпочала підготовку фахівців зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” окремо.

Першою очільницею кафедри фінансів стала її засновниця – д.е.н., професор Ткачук Ірина Григорівна.

В даний час кафедру очолює д.е.н., професор Левандівський Омельян Тарасович.

  Процес підготовки фахівців зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри, серед яких: один доктор та вісім кандидатів економічних наук, а також викладачі-сумісники, які є передовими фахівцями із значним практичним досвідом роботи у сфері фінансів та кредиту.

 Кафедра активно займається науковою роботою, її професорсько-викладацький склад є постійним дописувачем фахових регіональних і національних періодичних видань.

  Починаючи з 1997 року при кафедрі фінансів відкрита і успішно функціонує аспірантура за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».

  Крім того, за ініціативою та активної участі представників кафедри фінансів створений та успішно функціонує  Проектно-освітній центр “Агенти змін“, основною метою діяльності якого є формування і реалізація регіональної політики та управління регіональним розвитком на основі проектного підходу на базі Прикарпатського університету ім. В.Стефаника та територіальних громад Івано-Франківської області.

  Однак, кафедра є не тільки генератором нових економічних ідей, але їх результативно впроваджує. Так, за редакцією професора Ткачук І.Г. кафедрою щорічно видається академічний збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону», дописувачами якого є вчені, молоді вчені всієї України.

 Науковий збірник “Актуальні проблеми розвитку регіону” включено до переліку фахових видань згідно з Постановою Президії ВАК України від 18 січня 2007 року №1-05/1.

 Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через стажування у Івано-Франківському обласному фінансовому управлінні, ДПІ Івано-Франківської області, страхових компаніях та банках, виробничих та торгівельних підприємствах, в Центрі підготовки спеціалістів для фінансової системи України, а також у інших країнах через різноманітні просвітницькі програми.

 Увесь професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою та оновленням робочих програм семінарських та практичних занять, навчальних посібників, методичних вказівок по вивченню дисциплін, в тому числі із застосуванням новітніх інтерактивних та тренінгових методик.