Редколегія журналу

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF  REGIONAL  ECONOMY  DEVELOPMENT

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 • Лілія Михайлишин , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, академік Академії економічних наук України, Україна    Scopus     WoS

Заступник Головного редактора

 • Роман Щур , доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, академік Академії економічних наук України, Україна       Scopus     WoS

Відповідальний секретар

 • Зоряна Криховецька , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна   Scopus     WoS

Технічний секретар

 • Іван Плець , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна Scopus    WoS

Члени редколегії

 • Ніно Паресашвілі , Ph.D., доцент, доктор економічних наук, кафедра менеджменту та адміністрування, заступник декана, факультет економіки та бізнесу, Тбіліський державний університет імені Івана Джавахішвілі, Грузія Scopus     WoS
 • Жан Макс Таварес , Ph.D., доктор філософії, професор (повний), Departamento de Ciências Econômicas, Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Бразилія     Scopus    WoS
 • Роман Кисіль , проф. д-р хаб., проф. zw. nauki ekonomiczne (polityka gospodarcza), декан факультету економічних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща    Scopus    WoS
 • Elżbieta Ewa Jantoń-Drozdowska , д.е.н., професор Кафедри Економічних Наук, Університет ім. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Польща    Scopus     WoS
 • Омелян Левандівський , доктор економічних наук, професор, зав. кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Україна    Scopus     WoS
 • Іван Буртняк , доктор економічних наук, profesor, profesor кафедри економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Україна        Scopus     WoS
 • Іван Баланюк , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Заслужений діяч науки і техніки України, Україна  Scopus     WoS
 • Діана Шеленко , доктор економічних наук, profesor, profesor кафедри теоретичної та прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Петро Матковський , доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Людмила Сас , доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна  Scopus    WoS
 • Марія Василюк,  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus
 • Надія Пилипів , доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, академік Академії економічних наук України, Україна     Scopus     WoS
 • Галина Лещук , доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна Scopus    WoS
 • Іван І. Благун , доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus   WoS
 • Олена Зварич , доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна Scopus  WoS
 • Олена Гонта , доктор економічних наук, професор  професор кафедри туризму, НУ «Чернігівська політехніка», Україна Scopus    WoS
 • Зоряна Мацук , доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Україна       Scopus     WoS
 • Надія Стежко , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Державний податковий університет, Україна  Scopus     WoS
 • Наталія Бондарчук , доктор державного управління, професор, зав. кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна    Scopus   WoS
 • Любов Лисяк , доктор економічних наук, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, Україна         Scopus     WoS 
 • Наталія Мариненко , доктор економічних наук, професор кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна     Scopus     WoS
 • Олена Бочко , доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка», Україна      Scopus     WoS
 • Світлана Калініна , доктор економічних наук, професор, Академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості, Україна        Scopus     WoS
 • Оксана Вівчар , доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет, Україна           Scopus     WoS
 • Марія Махсма , доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна      WoS  Scopus
 • Мар’яна Орлів , доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна    Scopus   WoS
 • Ігор Журба , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Хмельницький національний університет, Україна    Scopus   WoS
 • Лілія Корчевська , доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Херсонський національний технічний університет, Україна    Scopus  WoS
 •  Павло Дзюба , доктор економічних наук, profesor, profesor кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українська  Scopus     WoS
 • Дмитро Васильківський , доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет, Україна; Scopus    WoS
 • Марина Корж , доктор економічних наук, професор, професор кафедри світової економіки, Державний торговельно-економічний університет, Україна; Scopus WoS
 • Анатолій Рибчук,   доктор економічних наук, професор,професор кафедри математики та економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка Scopus WoS
 • Наталія Тюхтенко , доктор економічних наук, професор,професор кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Херсонський державний університет, Україна;   Скопус Вос
 • Галина Лема , кандидат економічних наук, доцент,  доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, НУ «Львівська політехніка» , Україна; Scopus   WoS
 • Ірина Ломачинська , доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна;  Скопус   Вос
 • Світлана Онищук, доктор наук з державного управління, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна;   Скопус    Вос
 • Юрій Коровчук , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна; Scopus    WoS
 • Оксана Когут-Ференс , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна; Scopus   WoS
 • Ольга Захарова , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Маріупольський державний університет, Україна  Scopus    WoS
 • Оксана Вакун , кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, Україна    Scopus   WoS
 • Тетяна Родіонова , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Україна    Scopus  WoS
 • Людмила Чвертко , кандидат економічних наук, доцент , доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна      Scopus   WOS  WoS
 • Юлія Мельничук , кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна        Scopus    WoS
 • Світлана Кропельницька , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна           Scopus     WoS
 • Олег Серняк , кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна    Scopus     WoS
 • Лариса Савош , кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри міжнародних економічних відносин Луцький національний технічний університет, Україна  Scopus   WoS
 • Зоряна Криховецька , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна   Scopus    WoS
 • Іван Плець , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна Scopus    WoS