Виробнича практика

Виробнича практика студентів відбувається за межами університету і цей вид навчання дає змогу реалізувати специфічні форми активізації пізнавальної діяльності, оскільки індивідуальна робота студента супроводжується консультаціями не лише викладачів, а й фахівців-практиків. Виконання фахових доручень, діалогова форма спілкування з керівниками практики, самостійна постановка пошукових завдань сприяють закріпленню та поглибленню теоретичних знань, усвідомленню необхідності безперервного їх оновлення та вдосконалення.

Методичні матеріали:

Робоча програма з виробничої практики для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.– Івано-Франківськ, 2020. – 21 с. (завантажити)

Криховецька З.М., Цюпа О.П., Білий М.М., Кропельницька С.О., Щур Р.І. Методичні вказівки до виробничої практики для здобувачів освітнього рівня бакалавр за освітньою програмою 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма). Івано-Франківськ, 2023. 36 с. (завантажити)

 

ГРАФІК проведення виробничих і навчальних практик на 2023-2024 навчальний рік – переглянути