НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ КАФЕДРИ

1. “Розвиток фінансової системи в умовах трансформаційних змін” (Development of the financial system in the conditions of transformational changes).

Мета роботи: Дослідження і узагальнення методології формування фінансової системи національної економіки та науково-практичних
рекомендацій щодо забезпечення її ефективного розвитку в умовах трансформаційних змін.
(номер державної реєстрації – 0122U201710). Дата реєстрації: 15-12-2022. Керівник – Щур Роман Іванович (д. е. н., проф.).

 

2. “Механізм ефективного функціонування фінансових ринків в Україні” (The mechanism of effective functioning of financial markets in Ukraine).

Мета роботи: Підвищення інвестиційної привабливості інноваційності та конкурентоспроможності фінансового ринку через
формування механізму його ефективного функціонування.
(номер державної реєстрації – 0122U201821). Дата реєстрації: 25-12-2022. Керівник – Левандівський Омелян Тарасович (д. е. н., проф.).