Актуальні проблеми розвитку економіки регіону (журнал)

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

Дорогі колеги!

Згідно з постановою Президії Вищої Атестаційної комісії України № 1-05/1 від 18.01.2007 р. і № 1-05/2 від 10.03.2010 р., наказу Міністерства освіти і науки України  від від 09.03.2016 № 241 науковий журнал “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону” визнаний фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних наук.

Вітаю Вас усіх із цим досягненням!

 Надіюся на Вашу подальшу підтримку як поданням оригінальних статей, так і передплатою нашого журналу. Науковий журнал  “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону” необхідний для науковців, викладачів вищих закладів освіти й науки, так і аспірантів та студентів України!

Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених осіб та організацій.
З повагою і надією на спільну плідну працю!

Ірина Ткачук

Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор економічних наук, професор

Архів журналу можна переглянути на  сторінці

http://www.pu.if.ua/depart/Finances/ua/5691/

ISSN 2518-7589 (Online), ISSN 2313-8246 (Print)

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЕСТРАЦІЮ

КВ № 20937-10737 від 24.06.2014

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

Кафедра фінансів

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Шевченка, 57, Івано-Франківськ

76018, Україна

Тел.: (0342) 75-23-91

E-mail: kfin@pu.if.ua