Наукова школа

«Економічна школа в галузі економіки регіону та фінансів» заснована у 2000 році на базі «Прикарпатського науково-аналітичного центру» при Івано-Франківській ОДА та кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника Заслуженим діячем науки і техніки України, д.е.н., професором Ткачук Іриною Григорівною. У творчому доробку науковця близько 70 наукових праць. Під її керівництвом сформовано шістнадцять кандидатів наук і підготовляється два доктори наук. Основні результати наукових досліджень: розроблена науково-обгрунтована концепція економічної самостійності регіону, регіональна програма розвитку машинобудування, створена кластерна модель організації виробництва та підприємницької діяльності, методика оцінки ефективності інвестиційного функціонування локального і централізованого теплопостачання, операційної реструктуризації підприємств за моделлю витрати – обсяг виробництва – прибуток.

За редакцією проф. Ткачук І.Г. щорічно видається всеукраїнський збірник наукових праць «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону». Значення діяльності наукової школи для суспільства: спрямована на створення і впровадження інноваційно-інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку, які покладені в основу проведення досліджень – кандидатських та докторських.

На даний час наукова школа є молодою і знаходиться на етапі активного становлення. Популярність набула теоретичними розробками та їх впровадженнями в економіку області. Так, кластер народних художніх промислів «Сузір’я» об’єднує на добровільних засадах одноосібних підприємців, виробників художніх виробів с. Яворова та м. Косова Івано-Франківської обл. задля досягнення високої якості продукції на національному ринку та за його межами. Інноваційно-інвестиційний проект кластеру «Дитяче молочне харчування», що впроваджується в Рогатинському р-ні Івано-Франківської обл. на землях спеціальної сировинної екологічно чистої зони, забезпечить створення 350 робочих місць.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО КОЛЕКТИВУ за 2022-2023 рр.