Практика

Важливим напрямом діяльності кафедри фінансів є організація практики студентів, метою якої є оволодіння студентами новими знаннями, уміннями та навичками щодо прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових умовах. Доведено, що досвід, здобутий студентом під час проходження практики, стане їм у нагоді як при написанні кваліфікаційних робіт, так і у подальшій професійній діяльності.

Вибір баз практики проводиться на основі аналізу виробничих та економічних можливостей підприємств, банків та інших фінансових установ з точки зору їх придатності для проведення виробничої та переддипломної практики. Налагодження ділових контактів з державними, фінансово-кредитними установами та підприємствами різної форми власності Івано-Франківської області та інших регіонів України дають змогу організувати проведення виробничої та переддипломної практики студентів кафедри фінансів у фінансових управліннях, податкових органах, філіях та відділеннях банків, на підприємствах та інших установах, а студентам-випускникам створюють додаткові можливості працевлаштування.

 

Порядок організації практики

Організація практичного навчання студентів в Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових документів: Закону України “Про вищу освіту”, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України.

Відповідно до навчального плану спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», за якою здійснюється підготовка фахівців на кафедрі фінансів, передбачені 3 види практики:

Всі види практики проводяться відповідно до затвердженого графіку проведення практик. Направлення на практику здійснюється відповідно до підписаних із базами практики договорів на проведення практики студентів. Проходження практики відбувається відповідно до програм виробничої та науково-дослідної практик.

ГРАФІКИ проведення виробничих і навчальних практик на кафедрі фінансів:

(2022-2023 навчальний рік) – (переглянути)

Методичні матеріали:

Наскрізна програма проходження всіх видів практик для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» / Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника; уклад. : Білий М. М., Дмитровська В.С. Івано-Франківськ : ПНУ, 2019. 22 с. (переглянути)