Навчально-методичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ ЗА 2022-2024 РОКИ

2022

 1. Левандівський О.Т., Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Аналіз банківської діяльності» для студентів 4 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочений термін) денної та заочної форм навчання ОР бакалавр. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет ім.  Василя Стефаника, 2022. 42 с.
 2. Левандівський О.Т., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа і страхування”.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  43 с.
 3. Гнатюк Т.М., Криховецька З.М., Плець І.І. Методичні вказівки з підготовки автореферату для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 071,072,073,075,051 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2022. 8 с.
 4. Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг»для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР магістр. 4-е вид. переробл. і доп. Івано-Франківськ, 2022. 17 c.
 5. Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» для студентів заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». [2-е вид. доп. і переробл.]. Івано-Франківськ, 2022. 17 с.
 6. Левандівський О.Т. , Мигович Т.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: методичні вказівки допрактичних занять і завдання для індивідуальної та самостійної роботи студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022.  40 с.
 7. Мигович Т.М., Левандівський О.Т.Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Гроші та кредит»  Івано-Франківськ,   52 с.
 8. Левандівский О.Т., Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Сус.Т.Й., Плець І.І. Методичні вказівки до проходження виробничої практики за фахом для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа і страхування”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  63 с.
 9. Криховецька З.М. Методичні вказівки до змісту та структури практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОР магістр, 2-е видання, 2022. 100 c.
 10. Криховецька З.М. Ринок фінансових послуг: мультимедійний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 355 с.
 11. Криховецька З. М. Методичні вказівки до змісту та структури практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Банківська система» [для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»], 2022. 2 вид. 96 с.
 12. Дмитровська В.С., Кохан І.В., Мацьків В.В., Мигович Т.М. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Фінанси». Івано-Франківськ. 2022. 100с.
 13. Кропельницька С. О. Фінанси страхових організацій : [навч. посібник] Івано–Франківськ, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника. 2022. 245 с.
 14. Левандівський О.Т., Щур Р.І.,  Дмитровська В.С., І., Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Мацьків В.В., Мигович Т.М., Плець І.І. Методичні вказівки  до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ, 2022. 43 c.

2023

 1. Плець І.І,, Левандівський О.Т., Баланюк І.Ф., Щур Р.І., Лещук Г.В., Гнатюк Т.М., Шкромида В.В., Криховецька З.М., Солоджук Т.В., Шкромида Н.Я., Цюпа О.П., Кохан І.В., Мигович Т.М., Максимів Ю.В., Дмитровська В.С., Савків У.Я. Збірник тестових завдань з обліку та фінансів фахового випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на спеціальності 072«Фінанси, банківська, справа і страхування та фондовий ринок» та 073 «Облік та оподаткування» у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у 2023 році на основі диплому «спеціаліста» або «магістра». Івано-Франківськ, 2023. 277 с.
 2. Плець І.І., Гнатюк Т.М., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки автореферату для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» ,072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент»,075 «Маркетинг» ,051 «Економіка», 076 «Підприємництво і торгівля» Економічного факультету в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2023. 8 с.
 3. Дмитровська В.С. Методичні вказівки до практичних завдань для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Фінанси». Івано-Франківськ, 2023. [Електронний ресурс].
 4. Дмитровська В.С. Методичні вказівки до практичних завдань для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни «Фінанси підприємств». Івано-Франківськ, 2023. [Електронний ресурс].
 5. Методичні вказівки до підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочений термін навчання). Івано-Франківськ, 2023. 33 с. Колектив авторів:Щур Р.І., Левандівський О.Т. Криховецька З.М., Цюпа О.П., Мацьків В.В. Кохан І.В.
 6. Криховецька З.М., Цюпа О.П., Білий М.М., Кропельницька С.О., Щур Р.І. Методичні вказівки до виробничої практики для здобувачів освітнього рівня бакалавр за освітньою програмою 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма). Івано-Франківськ, 2023. 36 с
 7. .Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до організації практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю з дисципліни «Аналіз і управління фінансовими активами» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Івано-Франківськ, 2023. 60 с.
 8. Криховецька З. М., Мигович Т.М., Щур Р.І. Методичні вказівки до підготовки, написання та захисту курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа, та страхування ” денної та заочної форми навчання. Івано–Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023.  51 с.
 9. Солоджук Т.В. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. Івано-Франківськ. 2023. 237 с.

2024

 1. Криховецька З. М, Щур Р.І., Мацьків В.В., Дмитровська В. С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Податкова система»  для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 6–е вид., доп і переробл. Івано–Франківськ, 2024.  37 с.
 2. Методичні вказівки до підготовки до комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом «Фінанси, банківська справа та страхування» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності  «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочений термін навчання). Колектив авторів: Щур Р.І., Левандівський О.Т. Криховецька З.М., Цюпа О.П., Мацьків В.В. Кохан І.В. 2-е вид. Івано-Франківськ, 2024. 32 с.