Навчально-методичні матеріали

2018 рік

 1. Плець І.І. Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління державним боргом». Івано-Франківськ, с
 2. Плець І.І. Збірник тестових завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий аналіз». Івано-Франківськ, с
 3. Мигович Т.М.  Ціноутворення: навчальний посібник.– Івано-Франківськ, 2018. – 96 с.( 4 д.а.)
 4. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять і організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів економічних спеціальностей / вид. 3-є оновлене. – Івано-Франківськ, 2018. – 110 с. (9 д.а.)
 5. Солоджук Т.В. Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Аналіз і управління фінансовими активами» Івано-Франківськ, 2018. – 22 с 1.4 д.а.
 6. Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» та «Фінанси, банківська справа і страхування». – [2-е вид. доп. і переробл.]. – Івано-Франківськ, 2018. 10 c. 0.6 д.а.
 7. Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР магістр. 12 с. (75 д.а.)
 8. Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа і страхування”. Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  31 с. (1.9 д.а.)
 9. Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Цюпа О.П., Білий М.М., Кропельницька С.О., Цигилик І.І. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», та ІІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма), та ІV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». . с
 10. Кропельницька С.О Рекомендації і поради з розробки концепцій проектів в рамках I етапу конкурсу проектів для студентів та аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа» / уклад. С.О.Кропельницька, 2018. 59с. [Електронний ресурс] (3.7 д.а.)
 11. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Т. В. Солоджук – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника»,2018. – 45 с. (8 д.а.)

2017 рік

 1. Збірник тестових завдань для підготовки до вступних випробувань за ОР – магістр для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» при прийомі на навчання у 2017 році / [Ткачук І.Г. ,Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Цюпа О.П.Плець І.І.]. – Івано-Франківськ, 2017. – 123 с. [Електронний ресурс] (6,5 д.а.)
 2. Криховецька З. М., Солоджук Т. В. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Банківська система» [для студентів деної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси, банківька справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – [3-вид. переробл. і допов.] – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2017. – 105 с. (6,5 д.а.)
 3. Криховецька З.М. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхуваня» ОР магістр / Криховецька З.М. – 3-є вид. переробл і доп. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2017. – 109 с. (6,5 д.а.)
 4. Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Сус.Т.Й., Щур Р.І., Плець І.І. Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів ОР-магістр спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”, 2017. Рецензенти:            Гнатюк Т.М.– к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника; Михайлів Г.В.  –  к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. (3.8 д.а.)
 5. Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОР – магістр для студентів спеціальності  072 „Фінанси , банківська справа і страхування”. Рецензенти: Левандівський О.Т.– к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника», Михайлів Г.В.  –  к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. (3,6 д.а.)
 6. Криховецька З. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Біржова діяльність» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси, банківька справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – Івано-Франківськ, 2017. (1,3 д.а.)
 7. Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування(за спеціалізованими програмами)» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Укладачі: Ткачук І.Г., Дмитровська В.С., Мигович Т.М., Плець І.І. Рецензенти: Пилипів Н.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника», Криховецька З.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника» (6,6 д.а.)
 8. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять, поточного самостійної роботи студентів з дисципліни «Валютні операції» для студентів спеціальності 030508 «Фінанси і кредит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – Івано-Франківськ, 2017. (3,2 д.а.)
 9. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи, поточного та підсумкового контролю з курсу «Платіжні системи» для студентів спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – Івано-Франківськ, 2017. (3,2 д.а.)
 10. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації до практичних занять, поточного та підсумкового контролю з курсу «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – Івано-Франківськ, 2017. (3,2 д.а.)
 11. Солоджук Т.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – Івано-Франківськ, 2017. (1,3 д.а.)
 12. Білий М.М. Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять та самостійної роботи студентів “Міжнародні фінанси” для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит».- Івано-Франківськ, 2017. – 40 с. (2,5 д.а.)
 13. Білий М.М. Методичні рекомендації до практичних занять і організації самостійної роботи студентів з дисципліни  «Фінансовий аналіз» – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. – 46 с. (2,9 д.а.)
 14. Білий М.М. Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Фінансовий аналіз” для студентів  стаціонарної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 03050801 “Фінанси і кредит” та 072 ФБС – Івано-Франківськ, 2017 – 28 с. (1,7 д.а.)
 15. Щур Р.І. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Казначейська справа» [для студентів денної та заочної формнавчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»].  – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (3,7 д.а.)
 16. Щур Р.І., Мацьків В.В. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни «Податкова система» [для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (5 д.а.)
 17. Щур Р.І. Методичні рекомендації до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни з дисципліни «Податкова система» [для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (1,3 д.а.)
 18. Щур Р.І. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Казначейська справа» [для студентів денної та заочної формнавчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»].  – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (1,3 д.а.)
 19. Щур Р.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Податкова система» [для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (1,3 д.а.)
 20. Білий М.М., Щур Р.І. Методичні рекомендації до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (3 д.а.)
 21. Білий М.М., Щур Р.І. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2017. (3 д.а.)
 22. Мигович Т.М. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з диципліни «Фінанси» / Мигович Т.М.– Івано-Франківськ, 2017. – 24 с (1,4 д.а.)
 23. Мигович Т.М. Методичні рекомендації самостійної роботи студентів з диципліни «Фінанси» / Мигович Т.М. – Івано-Франківськ, 2017. – 31 с (2 д.а.)
 24. Мигович Т.М. Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з диципліни «Гроші і кредит» / Мигович Т.М.– Івано-Франківськ, 2017. – 22 с (1,4 д.а.)
 25. Мигович Т.М. Методичні рекомендації самостійної роботи студентів з диципліни «Гроші і кредит» / Мигович Т.М. – Івано-Франківськ, 2017. – 26 с. (1,6 д.а.)
 26. Дмитровська В.С. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Оцінка ефективності управління державними фінансами”. – Івано-Франківськ, 2017(3 д.а.)
 27. Дмитровська В.С. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Економіка та управління фінансовою діяльністю підприємства”. – Івано-Франківськ, 2017(3 д.а.)
 28. Дмитровська В.С. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Державно-приватне партнерство”. – Івано-Франківськ, 2017(3 д.а.)
 29. Кропельницька С.О. Запуск кластерної ініціативи: чому я хочу і можу. Есе для участі у конкурсі на перший національний воркшоп «Школа розвитку кластерів», KMBS 3 стор. (0,15 д.а.)
 30. Кропельницька С.О. Письмовий твір наукового характеру «Проект «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні» (3,6 д.а.)
 31. Кропельницька С.О. УРОК 1.ВВЕДЕННЯ У КЛАСТЕРИ: мотиваційний дискурс і перші кроки…». Укладач Кропельницька С.О. на базі матеріалів першої національної “Школи розвитку кластерів”, kmbs. Мультимедійна презентація на 24 слайди. [Електронний ресурс]. – (1,4 д.а.)
 32. Кропельницька С.О. УРОК 2. “SMART SPECIALISATIONS” як один із ключових елементів ідентифікації кластера. [Електронний ресурс]. – (1,3 д.а.)
 33. Кропельницька С.О. Результати запуску кроку №1 «Продаж кластерної ідеї». [Електронний ресурс]. – https://www.facebook.com/kfinPNU/?fref=nf&pnref=story (1,3 д.а.)
 34. Солоджук Т.В., Кропельницька С.О. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – Івано-Франківськ, 2017. [Електронний ресурс] (1,5 д.а.)
 35. Солоджук Т.В., Кропельницька С.О. Методичні рекомендації до практичних занять, поточного та підсумкового контролю з курсу «Соціальне страхування» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». – Івано-Франківськ, 2017. [Електронний ресурс] (3,5 д.а.)
 36. Онуфрик І.І.. Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу ««Фінанси, гроші та кредит»» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Маркетинг», «Облік і аудит» та «Економічні кібернетика»]. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2017. (3 д.а.)
 37. Онуфрик І.І.. Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять та самостійної роботи студенті з курсу «Фінансова статистика» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси,банківська справа та страхування»]. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2017. .(3 д.а.)
 38. Онуфрик І.І.. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з курсу «Фінанси, гроші та кредит» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Маркетинг», «Облік і аудит» та «Економічні кібернетика»]. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2017. (1,3 д.а.)
 39. Онуфрик І.І.. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з з курсу «Фінансова статистика» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси,банківська справа та страхування»]. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2017. (1,3 д.а.)
 40. Кохан І. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Бюджетний менеджмент” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “ Фінанси,банківська справа і страхування ”. / Кохан І.В. – – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ», 2017. – 65 с.(4 д.а.)
 41. Кохан І. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Новітні технології у фінансах” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “ Фінанси,банківська справа і страхування ”. / Кохан І.В. – – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника,Івано-Франківськ», 2017. – 70 с.(4,3 д.а.)
 42. Кохан І. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Оцінка майна і бізнесу” для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки “ Фінанси,банківська справа і страхування ”. / Кохан І.В. – – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ», 2017. – 55 с.(3,5д.а.)
 43. Ткачук І.Г. , Фуфалько. Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу ««Державні фінанси»» – 58 с. (3,6 д.а.)
 44. Кропельницька С.О. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Нові виробничі системи» – Івано-Франківськ, 2017. – 96 с. (6 д.а).
 45. Кропельницька С.О. Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Аналізі фінансування інвестиційних проектів».– Івано-Франківськ, 2017. – 96 с.  (6 д.а.)