Самостійна робота студентів

Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

з дисциплін передбачених навчальним планом

для одержання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

ОР бакалавр” 

економічного факультету

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

за посиланням http://www.d-learn.pu.if.ua/


Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів

з дисциплін передбачених навчальним планом

для одержання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

 ОР “магістр”

економічного факультету

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

за посиланням http://www.d-learn.pu.if.ua/