Навчальна практика

Обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах є практика студентів. Вона проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів терміни фахової практики становлять 20–25% всього навчального часу, які передбачають проходження студентами навчальної, виробничої, переддипломної та інших видів практики.

Організація практики регулюється Положенням про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», схваленим на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 26 березня 2013 р. (протокол № 3).

Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія на підприємство чи в установу, самостійне вивчення їх діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота на виробництві на робочому   місці   тощо.   Однією   із   передбачених   форм   практики   у   ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є ознайомлення із діяльністю Проектно-освітнього центру «Агенти змін» Прикарпатського  національного  університету  (далі  –  Проектно-освітній   центр «Агенти змін» ПНУ).

Проектно-освітній центр «Агенти змін» ПНУ є структурним підрозділом університету,  який  утворений  і  діє  в  рамках  проекту  регіонального  розвитку «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні». Він став можливим завдяки перемозі у конкурсному відборі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства      України      проектів      регіонального      розвитку,      які  можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Зокрема, за програмою регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції».

Центр працює над підвищенням рівня інноваційності та конкурентоспроможності економіки регіону через посилення інституційно- кадрової спроможності Івано-Франківської області і надає конкретну інформаційно-консультаційну та освітню допомогу з питань управління проектами розвитку.

Методичні матеріали:

Солоджук Т. В., Кропельницька С.О. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентів ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання у Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2019. – 29 с. – переглянути

КРОПЕЛЬНИЦЬКА С.О, СОЛОДЖУК Т.В., МИГОВИЧ Т.М., КРИХОВЕЦЬКА З.М., ЩУР Р.І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ОНЛАЙН У ПРОЕКТНО-ОСВІТНЬОМУ ЦЕНТРІ «АГЕНТИ ЗМІН» ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА». ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 2020. – 21 С. – переглянути