Щорічна звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів кафедри фінансів за 2022 рік.

3-6 квітня 2023 року відбулась щорічна звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів кафедри фінансів за 2022 рік.
На пленарному засіданні економічного факультету 4 квітня заслухано доповідь  к.е.н.,  доцента кафедри фінансів Т.Й. Суса на тему  “План Маршалла в Україні: соціально-економічний аспект”. Науковець презентував власне бачення реалізації цієї стратегії в Україні для післявоєнного відновлення економіки та виходу її з кризи.

На секційному засіданні кафедри фінансів виступили з доповідями д.е.н., професор О.Т. ЛЕВАНДІВСЬКИЙ на тему «Фондовий ринок в умовах військової агресії Росії проти України», к.е.н., доцент С.О. КРОПЕЛЬНИЦЬКА на тему «Кластери і проекти як інструменти-каталізатори відновлення та розвитку економіки України», к.е.н., доцент О.П. ЦЮПА. на тему «Особливості застосування гендерно-орієнтованого підходу у бюджетному процесі на місцевому рівні».

6 квітня відбулась звітна наукова конференція студентів. Підсекція фінансів провела засідання онлайн. Учасники конференції за результатами своїх наукових досліджень презентували доповіді на актуальну тематику,  окреслили перспективи подальших досліджень. Кожна доповідь була цікавою та містила наукову новизну. Слід відзначити активну участь студентів усіх курсів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування».

За результатами конференції, найкращу доповідь  студентки I курсу ОР магістр В.В. МАРУСЯК на тему «Функціонування транскордонних проєктів в умовах глобальних економічних криз» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент О.О. ГРИГОРІВ.) рекомендовано до публікації в студентському науковому збірнику «Еврика», а студента I курсу ОР магістр О.М. ЧЕВЕРДИ на тему  «Фінансовий механізм підтримки підприємницької діяльності в сучасних умовах» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент С.О. КРОПЕЛЬНИЦЬКА) рекомендовано нагородити  грамотою за активну наукову роботу.