НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПОЧИНАЄМО З ОНОВЛЕНОЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПОЧИНАЄМО З ОНОВЛЕНОЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Студенти, які вступили на  спеціальність 072  «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР «бакалавр» та ОР «магістр» у 2022 році, навчатимуться за оновленими освітньо-професійними програмами (ОПП), яким надано чинності Наказами ректора відповідно №60/06-12-с та № 61/06-12-с від 30.06.2022 р.

Цьому передувало оприлюднення розроблених проєктів ОПП з метою ознайомлення усіх зацікавлених осіб. В результаті на пошту гарантів ОПП надійшло ряд пропозицій від науково-педагогічних працівників інших структурних підрозділів Прикарпатського національного університету та інших закладів освіти щодо покращення структури та змісту ОПП.

На початку травня завідувачем кафедри д.е.н., проф. Левандівським О.Т. та гарантом д.е.н., проф. Щуром Р.І. була організована зустріч проєктних груп і працівників кафедри зі стейкхолдерами з боку роботодавців та здобувачів освіти, на якій обговорили особливості кожної ОПП, проаналізували їх актуальність і відповідність вимогам сучасного ринку праці, можливість одержання компетентностей та досягнення програмних результатів при вивченні освітніх компонент, що входять до складу цих програм.

З боку роботодавців в обговоренні взяли участь: Косик В.І. – керівник управління Державної казначейської служби України у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області; Ткачук І.В. – регіональний директор Івано-Франківської РД АТ «А-БАНК»; Павлюк Н.М. – начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області; Чернелицька Б.П. – заступник директора, начальник управління доходів, фінансів виробничої сфери та інформаційного забезпечення департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Рудий М.М. – директор Івано-Франківської дирекції АТ «Укрпошта»; Харук Р.Р – депутат Івано-Франківської міської ради, голова ГО «Науково-аналітичний центр Івано-Франківської ОТГ»; Павелчак С.М. – провідний спеціаліст зі страхування СК «ТАС».

Від здобувачів освіти були присутні Лялюк В.І. – студентка I курсу; Марусяк В. В – студентка IV курсу; Ілиняк Л.Р. – студентка І курсу ОР магістр.

Основними рекомендаціями щодо удосконалення ОПП були збільшення обсягу практичних занять, безпосередня робота студентів із фінансовими документами, залучення практиків для читання лекцій студентам. Від студентів прозвучали пропозиції щодо введення іноземної мови на старших курсах бакалаврату для можливості підготовки до ЄВІ, використання практичних кейсів та спеціалізованого програмного забезпечення при вивченні дисциплін для здобуття студентами практичних навичок.

Усі пропозиції, що сприятимуть удосконаленню ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» та підвищенню якості підготовки фахівців, враховані проєктними групами.

Оновлені ОПП розміщені на сайті університету.

ОПП ОР бакалавра розміщена за посиланням.
ОПП ОР магістра розміщена за посиланням.