Освітній рівень “бакалавр”

Кафедра фінансів готує фахівців за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” за освітнім рівнем бакалавр денної та заочної форм навчання.

Прийом на освітній рівень бакалавра на перший курс здійснюється на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

1) за державним замовленням чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
Українська мова і література 100 0,3
Математика 100 0,3
Іноземна мова або географія 100 0,3
Атестат про повну загальну освіту 0,1

2) тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Перелікконкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
Українська мова і література 100 0,3
Історія України 100 0,3
Математика або географія 100 0,3
Атестат про повну загальну освіту 0,1

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

– документ державного зразка про повну середню освіту і додаток до нього;

– сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання;

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

– чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;

– копію ідентифікаційного податкового

номера;

– теку на зав’язках та один конверт.

Етапи вступної кампанії
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 02 липня 2018 рокудо 18 год. 25 липня 2018 року
прийом заяв та документів з 12 липня 2018 року
закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО до 18 год. 26 липня 2018 року
терміни оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО не пізніше 01 серпня 2018 року
виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації на місця державного замовленнядо 18 год. 06 серпня 2018 року
за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 09 серпня 2018 року

Прийом на навчання на освітній рівень бакалавра на другий (третій) курс осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ОКР бакалавра здійснюється за результатами фахового іспиту (Фінанси, банківська справ та страхування).

Для вступників, які є випускниками коледжів, що мають укладений (чинний) договір про співпрацю з Університетом, при вступі за спеціальністю однієї галузі знань, результати підсумкової атестації зі спеціальності зараховуються як результати вступного фахового іспиту.

В якості оцінки фахового іспиту приймається оцінка за підсумкову атестацію із додатку до диплому ОКР молодшого спеціаліста.

 ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ:

в установах:

 • банках, біржах
 • фінансових компаніях
 • консалтингових фірмах
 • страхових компаніях
 • інвестиційних фондах
 • органах державного управління
 • підприємствах різних форм власності
на посадах:

 • фінансист, фінансовий директор
 • інвестиційний аналітик
 • кредитний аналітик
 • економіст із планування, ціноутворення
 • економічний радник
 • член правління акціонерного товариства
 • член ревізійної комісії
 • член спостережної (наглядової) ради
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки та ін.
у відділах:

 • фінансових і економічних
 • збуту і маркетингу
 • прогнозування і планування

 МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

 • здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;
 • здобуття ступеня доктора філософії (Phd) за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.

Детальніше…