Освітній рівень “магістр”

                                                                       УМОВИ ВСТУПУ
                на магістратуру (на основі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра)
Кафедра фінансів готує фахівців за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (Освітня програма) за освітнім рівнем МАГІСТР денної та заочної форм навчання з присвоєнням кваліфікації “Професіонала з управління державними фінансами, банківської справи та страхування“.
Прийом на освітній рівень магістра проводиться для осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра за спорідненими спеціальностями на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та комплексного іспиту з фінансів, банківської справи та страхування.

Для осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра за іншими спеціальностями проводиться додатковий фаховий іспит з економічної теорії.

Перелік споріднених спеціальностей:

 • Економічна теорія
 • Економічна кібернетика
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Прикладна статистика
 • Маркетинг
 • Облік і аудит
 • Товарознавство і торговельне підприємництво
 • Менеджмент
 • Економіка
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Для вступу абітурієнт до заяви, поданої в паперовій формі, додає:

 • документ державного зразка про здобуття освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра і додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • чотири кольорові фото розміром 3х4 см, електронне фото шириною 120 пікселів та висотою 150 пікселів;
 • копію ідентифікаційного податкового номера;
 • теку на зав’язках та один конверт.
Етапи вступної кампанії
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників з 14 травня до 18.00 години 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 14 травня до 31 травня
Початок прийому заяв та документів з 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти) 11 липня
Фахові вступні випробування проводяться з 02 липня до 29 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників до 13 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації за державним замовленням до 18 серпня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 20 серпня
Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 12.00 години 20 серпня
за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 21 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 28 серпня

 

Перелік вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Конкурсний показник Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
1. ЄВІ з іноземної мови 100 0,4
2. . Фаховий іспит
(комплексний іспит з
фінансів, банківської справи
та страхування)
100 0,6
3. Інші показники
конкурсного відбору
(враховуючи середній бал
документа про освіту)
максимум 20 балів

 

МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

здобуття ступеня доктора філософії (Phd) за спеціальністю  072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.