Вступ на перший курс (на основі атестата ПЗСО) – ОР “БАКАЛАВР”

УМОВИ ВСТУПУ – 2024

на перший курс з нормативним терміном навчання – на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО)

Прийом на освітній рівень бакалавра на перший курс здійснюється на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (сертифікатів ЗНО).

Перелік документів для вступу

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім окремих випадків. Детальніше – ТУТ.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Університету у встановленому порядку.

 

Строки прийому на навчання (терміни проведення вступної компанії – фото)

(Витяг з правил прийому до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв.

розпочинається: 01 липня
Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

Реєстрація заяв вступників, у тому числі для участі у вступних випробуваннях (співбесіді, творчому конкурсі, співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті замість ЄФВВ, фаховому іспиті) у передбачених в цьому розділі випадках здійснюється через особисті електронні кабінети вступників

розпочинається 3 липня
закінчується
для вступників на місця державного або регіонального замовлення о 18:00 год 10 липня
для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб о 18:00 год 25 липня
Документи про проходження медичних оглядів (тільки для вступників на спеціальність 017 Фізична культура і спорт) та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, надаються вступниками до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв у визначений в Правилах прийому спосіб.

Співбесіди та творчі конкурси проводяться:

розпочинаються 08 липня
закінчуються
для вступників на місця державного або регіонального замовлення 19 липня
для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 31 липня

Реєстрація заяв вступників:

розпочинається:

19 липня

закінчується:

о 18:00 год 31 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих
з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням 05 серпня

(не пізніше)

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 9 серпня
Виконання вимог до зарахування
для вступників, які отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 год

08 серпня

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

до 18:00 год

29 серпня

Терміни зарахування
вступників, які були рекомендовані на місця державного і регіонального замовлення та виконали вимоги до зарахування 9 серпня

(не пізніше 10 серпня)

вступників, які були рекомендовані на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування від 12 серпня

до 30 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 14 до 17 серпня

(не пізніше 17 серпня)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на ОР бакалавр на основі НРК5 (вступних іспитів, творчих конкурсів):

Конкурсний показник Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
1. Українська мова 100 0,35
2. Математика 100 0,4
3. Історія України 100 0,25
4.  Іноземна мова 100 0,25
4. Біологія 100 0,2
4. Фізика 100 0,2
4. Хімія 100 0,2
4. Українська література 100 0,25
4. Географія 100 0,35
5. ЄФВВ з економіки та управління 100 1

 

КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ КОНКУРСНОГО БАЛА ВСТУПНИКА НА ОСНОВІ ДОКУМЕНТА ПРО ПЗСО ТА НРК5 (2024 РІК)

 

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ:

в установах:

 • банках, біржах
 • фінансових компаніях
 • консалтингових фірмах
 • страхових компаніях
 • інвестиційних фондах
 • органах державного управління
 • підприємствах різних форм власності
на посадах:

 • фінансист, фінансовий директор
 • інвестиційний аналітик
 • кредитний аналітик
 • економіст із планування, ціноутворення
 • економічний радник
 • член правління акціонерного товариства
 • член ревізійної комісії
 • член спостережної (наглядової) ради
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки та ін.
у відділах:

 • фінансових і економічних
 • збуту і маркетингу
 • прогнозування і планування

МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

 • здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”;
 • здобуття ступеня доктора філософії (Phd) за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”.