Вступ на перший курс (на основі атестата ПЗСО) – ОР “БАКАЛАВР”

УМОВИ ВСТУПУ

на перший курс з нормативним терміном навчання – на основі атестата про повну загальну середню освіту (ПЗСО)

Прийом на освітній рівень бакалавра на перший курс здійснюється на основі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (сертифікатів ЗНО).

Перелік документів для вступу

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім окремих випадків. Детальніше – ТУТ.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету у встановленому порядку.

 

Строки прийому на навчання (терміни проведення вступної компанії)

(Витяг з правил прийому до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”)

Етап Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається: 01 липня
Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до до 09 липня
Строки реєстрації для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення

розпочинається:

закінчується:

 

 

24 червня

8 липня

Прийом заяв та документів розпочинається: 14 липня
закінчується для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня: о 18.00 23 липня
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів:
основний етап не пізніше 12:00 20 липня
Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за квотою-2, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення: до 10:00 23 липня
Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається: не пізніше 15:00 23 липня
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються: впродовж 23 липня
Завершальний етап: не пізніше 12:00 29 вересня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення: до 10:00 30 вересня
Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається: не пізніше 15:00 30 вересня
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються: не пізніше 28 липня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення: до 18.00 02 серпня
Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) проводиться: 09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції здійснюється: не раніше 10 серпня
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб: до 14 серпня включно
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 16 серпня
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 19 серпня

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти:

Конкурсний показник Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
1. Українська мова і література 100 0,3
2. Математика 100 0,4
3. Історія України або іноземна
мова, або біологія, або географія,
або фізика, або хімія
100 0,43

 

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ ФАХІВЕЦЬ З ФІНАНСІВ:

в установах:

 • банках, біржах
 • фінансових компаніях
 • консалтингових фірмах
 • страхових компаніях
 • інвестиційних фондах
 • органах державного управління
 • підприємствах різних форм власності
на посадах:

 • фінансист, фінансовий директор
 • інвестиційний аналітик
 • кредитний аналітик
 • економіст із планування, ціноутворення
 • економічний радник
 • член правління акціонерного товариства
 • член ревізійної комісії
 • член спостережної (наглядової) ради
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки та ін.
у відділах:

 • фінансових і економічних
 • збуту і маркетингу
 • прогнозування і планування

МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

 • здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”;
 • здобуття ступеня доктора філософії (Phd)за спеціальністю 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”.