Вступ на основі диплома молодшого спеціаліста – ОР “БАКАЛАВР”

УМОВИ ВСТУПУ

на перший курс скороченого терміну навчання або другий (третій) курс з нормативним терміном навчання – на основі диплома молодшого спеціаліста

Вступники подають до приймальної комісії такі документи:

– заяву у паперовій формі;
– документ, копію документа, що посвідчує особу;
– документ, копію документа державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток;
– 4 кольорові фотокартки 3х4 см, а також електронне фото не менше 120 на 150 пікселів (на диску);
– копію ідентифікаційного податкового номера;
– теку на зав’язках, конверт;
– пред’являють військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

Строки прийому на навчання (терміни проведення вступної компанії)

(Витяг з правил прийому до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”)

Етапи вступної кампанії Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів: з 14 липня
Закінчення прийому заяв та документів: о 18.00 год. 23 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 24 липня до 30 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків
вступників:
02 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування,
які отримали рекомендації:
за державним замовленням
до 05 серпня до 05 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 06 серпня до 06 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 09 серпня до 09 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 10 серпня до 10 серпня

Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс зі скороченим терміном навчання (або другий (третій) курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця):

1) за державним замовленням чи за кошти фізичних та/або юридичних осіб (тільки на перший курс скороченого терміну навчання):

Конкурсний показник Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
1. Сертифікат ЗНО (українська
мова та література)
100 0,3
2. Сертифікат ЗНО (математика) 100 0,3
3. Фаховий іспит (Фінанси,
банківська справа та страхування)
100 0,4

2) тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Конкурсний показник Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Ваговий коефіцієнт
1. Сертифікат ЗНО (українська
мова та література)
100 0,3
2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника) 100 0,3
3. Фаховий іспит (Фінанси,
банківська справа та страхування)
100 0,4