Щур Роман Іванович

доктор економічних наук,

професор кафедри фінансів,

Академік Академії економічних наук України,

заступник завідувача кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2008 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста.

У 2013 році захистив дисертацію на тему “Фінансове забезпечення інвестиційного розвитку економіки регіону” і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у 2019 році.

У 2019 році захистив дисертацію на тему “Фінанси об’єднаних територіальних громад: концептуальні засади теорії і практики” і отримав науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2020 р. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2021 році обраний Академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси».

У 2021 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

Автор 143 наукових і навчально-методичних праць, з них: 99 наукового характеру (в т.ч. 4 статті проіндексовано в Scopus та Web of Science Core Collection; 1 одноосібна монографія, 3 колективних монографій), а також публікації у збірниках матеріалів міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій), 37 навчально-методичного характеру та 7 авторських свідоцтв.

Наукові дослідження проводяться в рамках теми «Формування ефективної моделі управління фінансовими ресурсами національної економічної системи».

В рамках теми досліджено напрями вдосконалення підвищення ефективності виробництва, удосконалено методику аналізу фінансових результатів господарської діяльності суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки.

Наукові дослідження пов’язані з дослідженням системи управління внутрішнім державним боргом в Україні, теоретичних і методичних засад формування доходів територіальних громад в контексті бюджетної децентралізації.

Список основних публікацій за 2015 – 2021 рр.

 1. Melnyk V., Zhytar M., Shchur R., Kriuchkova N., Solodzhuk T. Assessment of the performance of the financial architecture of Ukrainian economy: budgetary, stock and social aspects. WSEAS Transactions on Business and Economics. Volume 18, 2021. Р. 386-395. (Scopus).
 2. Melnyk V., Kriuchkov N., Shchur R. Peculiarities of forming total revenues of united territorial communities in Ukraine under current conditions of transforming the system of public finances. Financial and Credit activity-problems of theory and practice. 2020. Vol. 2 Issue 33 P. 215-222 (Web of Science).
 3. Poberezhets Olga, Stepanova Tetiana, Shchur Roman. Ways to overcome the crisis condition of the ukrainian insurance market: the economic and legal aspect. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, № 3. – С. 216- 221. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/446/pdf. (Web of Science).
 4. Borshch Viktoriia, Shchur Roman, Chuvakov Oleg. Motivation and stimulation mechanism of medical staff in Ukraine: main challenges and ways of its improving. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, № 4. С. 56-61. http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/479/pdf. (Web of Science).
 5. Щур Р.І. Фінанси об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації в Україні. Монографія. Тернопіль: Осавца Ю.В. 2019. 394 с.
 6. Shchur R. I. The methodology of forming united territorial communities’ budget expenditures in Ukraine. Economic sciences: priority directions of modernization :collective monograph / L. B. Barannik, O. L. Galtsova, O. V. Horniak, T. V. Derkach, etc.–Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – P. 241-262. (Liha-Pres is an international publishing house which belongs to the category „C” according to the classification of Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE) [isn: 3943, 1705, 1704, 1703, 1702, 1701; prefixMetCode:978966397]. Official website –www.sense.nl.).
 7. Щур Р.І., Плець І.І., Мацьків В.В., Білошкурський М. В., Марусяк В.В. Особливості розвитку та впровадження медичного страхування в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2021. Вип. 17. Т. 1. С. 204-215.
 8. Житар М. О., Щур Р. І. Інституціональне забезпечення та регулювання світової фінансової архітектури. Бізнес Інформ. 2021. № 5. С.317-327 (Фахове видання категорії Б).
 9. Клапків Ю. М., Свірський В. С., Щур Р. І. Аналіз сучасних тенденцій у страховому сегменті фінансового ринку України. Інноваційна економіка. 2021. № 3-4 (87). С. 130-139 (Фахове видання категорії Б).
 10. Щур Р.І., Плець І.І., Гречаник Н.Ю. Особливості управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2020. Вип. 15. C.141-147.
 11. Щур Р.І., Плець І.І., Войтович І.І. Особливості бюджетного фінансування пріоритетних галузей економіки України у сучасних умовах. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Вип. 16. Т.1. 2020. С. 171-180 (Фахове видання категорії Б).
 12. Мельник В. М., Щур Р.І., Житар М. О. Інноваційні підходи модернізації системи управління фінансами територіальних громад в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія «Економіка». 2020. Т. 25. Вип. 6 (85). С. 239-244 (Фахове видання категорії Б).
 13. Melnyk V., Shchur R., Tsiupa O. Financial behavior of united territorialcommunities in the conditions of decentralization reform in Ukraine. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 7, No. 7. 2020. Р. 68-77 (Фахове видання категорії Б).
 14. Щур Р.І. Організаційні засади здійснення фінансового контролю за діяльністю об’єднаних територіальних громад в Україні. Збірник наукових праць Університету ДФС України: електронне наукове видання. 2019. № 1. С. 295-307.
 15. Щур Р.І. Власні ресурси об’єднаних територіальних громад як основа їх фінансової спроможності. Приазовський економічний вісник. Запоріжжя, 2019. № 2 (13). С. 315-319.
 16. Shchur R. I. Estimation of financial capacity of the united territorial communities in decentralization conditions. Modern Science-Moderni Veda. Praha. Ceska Republika. 2018. – № 5. – С. 69-75.
 17. Щур Р.І. Формування системи управління фінансами об’єднаних територіальних громад в Україні. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 8 (73). С. 175-178.
 18. Щур Р.І. Теоретичні основи формування видатків об’єднаних територіальних громад. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 7 (72). С. 174-179.
 19. Щур Р.І., Плець І.І. Формування фінансової бази об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної реформи. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2018. Вип. 13. C. 200 -207.
 20. Щур Р.І. Можливості запозичень територіальних громад в контексті процесів децентралізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2018. Вип. 30 (4). С. 95-98.
 21. Щур Р.І. Фінанси територіальних громад: особливості формування в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 20 (3). – С. 162-165.
 22. Щур Р.І. Методологічні основи формування дохідної бази об’єднаних територіальних громад. Причорноморські студії: Економічний науково-практичний журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2018. № 27/2018. С. 113-117.
 23. Щур Р.І. Фінансовий потенціал територіальних громад: теоретичний аналіз. Економіка та держава. 2018. №4. С.60-64.
 24. Shchur R. I., Kokhan I. V. Financial supply of socio-economic development of territorial communities in decentralization conditions. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. Вип. 14. Т. 1. С.231-236.
 25. Щур Р.І. Територіальна громада як інституційний суб’єкт фінансових відносин. Науковий журнал «Економіка і управління». 2017. № 3. С. 42-47.
 26. Щур Р.І., Плець І.І. Концептуальні засади формування фінансового забезпечення місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Івано-Франківськ: Плай, Вип. 12. С. 246-250.
 27. Щур Р.І., Ломачинська Р.І. Соціально-економічні ефекти бюджетно-податкової децентралізації. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія «Економіка». 2017. Т. 22. Вип. 5 (58). С.180-183.
 28. Щур Р.І. Становлення місцевого самоврядування як організаційна основа фінансових відносин територіальних громад. Збірник наукових праць Університету ДФС України. 2017. № 2.С. 366-383.
 29. Щур Р.І., Зварич Т.Я. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 13. Т. 2. С.201-209.
 30. Плець І.І., Щур Р.І., Микитюк О.В. Кластерний аналіз розподілу регіонів України за рівнем інноваційного розвитку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 13. Т. 1. С.111-122.
 31. Плець І.І., Щур Р.І., Микитюк О.В. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. Вип. 12. Т. 2. C.158-167.
 32. Плець І.І., Щур Р.І. Теоретико-прагматичні засади управління державним боргом в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник . Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип. 11.Т. 1. C.158-167.
 33. Плець І.І., Щур Р.І. Концептуальні підходи щодо вдосконалення механізму податкового регулювання розвитку економіки країни. Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2015. Вип. 11. С. 301-309.
 34. Iryna Tkaczuk Pobudowa modelu innowacyjnego rozwoju produkcji rolnej w Ukrainie / Iryna Tkaczuk, Roman Szczur, Iwan Plec // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.] – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип. 11. – Т. 2. – C. 87- 90.
 35. Щур Р.І. Особливості проектного фінансування в Україні / І.І. Плець, Р.І. Щур // Економічний вісник: збірник наукових праць. Вип. 9. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 152-154.

Дисципліни, які викладає: Страхування, Податкова система, Податковий менеджмент, Казначейська справа

Наукові інтереси: Фінанси об’єднаних територіальних громад, фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування, фіскальна політика розвитку місцевого самоврядування, фінансове забезпечення інвестиційного процесу на рівні регіону, модель інвестиційного розвитку економіки, розвиток інвестиційного ринку, оцінка ефективності впровадження інвестиційних проектів, тенденції розвитку ринку страхових послуг.

Стажування: міжнародне стажування (Україна – Польща – Словаччина) з 1 грудня 2020 р. до 26 лютого 2021 року на тему «Новації вищої освіти України та ЄС в сучасному інформаційному суспільстві» («Innovations of higher education of Ukraine and the EU in the modern information society») (6,0 кредитів – 180 год).

Додаткова інформація:

Входить в редакційну колегію наукових журналів: «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» та Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Фахівець проектно-освітнього центру «Агенти змін» Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

 

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, восьмий поверх, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: roman.shchur@pnu.edu.ua