Курсові та дипломні роботи

Тематика бакалаврських робіт (2020-2021 рр.) – [переглянути]

Тематика магістерських робіт (2020-2021 рр.) – [переглянути]

 

Графік здачі бакалаврських робіт (2020/2021 рр.) 

15.02.2021 р. подати І розділ роботи

15.03.2021 р. подати ІІ розділ роботи

19.04.2021 р. подати ІІІ розділ роботи

28.05.2021 р. здати підшиту готову роботу на кафедру

 

Графік здачі магістерських робіт (2020/2021 рр.) 

01.03.2021 р. подати І розділ роботи

14.06.2021 р. подати ІІ розділ роботи

30.09.2021 р. подати ІІІ розділ роботи

29.10.2021 р. подати остаточний варіант роботи науковому керівнику

15.11.2021 р. попередній захист роботи на кафедрі

10.12.2021 р. здати підшиту готову роботу на кафедру

 

Методичне забезпечення написання кваліфікаційних робіт:

Криховецька З.М. Методичні вказівки до написання дипломних робіт ОР-бакалавр для студентів спеціальностей 072 «Фінанси банківська справа і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма) галузі знань «Управління і адміністрування. Івано-Франківськ, 2021. 33 с. – переглянути

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності  072 „Фінанси, банківська справа і страхування”.  Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2018. 31 с.  – Завантажити

 

 

Методичне забезпечення написання курсових робіт:

Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І.  Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Податкова система»  для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 5–е вид., доп і переробл. Івано–Франківськ: ПП Бойчук, 2018.  36с. –  Завантажити

Ткачук І. Г.,  Криховецька З. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ” для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма) 4-е вид. перероб. і доп. Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2018.  49 с. –  Завантажити