Тематика курсових і дипломних робіт

Тематика бакалаврських робіт (2019-2020 рр.) – [переглянути]

Тематика магістерських робіт (2019-2020 рр.) – [переглянути]

 

Тематика бакалаврських робіт (2018/2019 рр.) – [переглянути]

Тематика магістерських робіт (2018/2019 рр.) – [переглянути]

 

Методичне забезпечення написання курсових та кваліфікаційних робіт:

Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І.  Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Податкова система»  для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 5–е вид., доп і переробл. Івано–Франківськ: ПП Бойчук, 2018.  36с. –  Завантажити

Ткачук І. Г.,  Криховецька З. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ” для студентів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» та 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма) 4-е вид. перероб. і доп. Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2018.  49 с. –  Завантажити

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР-бакалавр для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво» та спеціальностей 072 «Фінанси банківська справа і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма) галузі знань «Управління і адміністрування   3-е вид. доповн. і переробл. Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2018. 25с. – Завантажити

Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності  072 „Фінанси, банківська справа і страхування”.  Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  2018. 31 с.  – Завантажити