Курсові та дипломні роботи

Тематика бакалаврських робіт (2021-2024 рр.) – [переглянути]

Тематика магістерських робіт (2021-2024 рр.) – [переглянути]

 

Графік здачі бакалаврських робіт (2023/2024 рр.) 

15.02.2024 р. подати І розділ роботи

15.03.2024 р. подати ІІ розділ роботи

19.04.2024 р. подати ІІІ розділ роботи

28.05.2024 р. здати підшиту готову роботу на кафедру

 

Графік здачі магістерських робіт (2023/2024 рр.) 

01.03.2024 р. подати І розділ роботи

14.06.2024 р. подати ІІ розділ роботи

30.09.2024 р. подати ІІІ розділ роботи

29.10.2024 р. подати остаточний варіант роботи науковому керівнику

15.11.2024 р. попередній захист роботи на кафедрі

10.12.2024 р. здати підшиту готову роботу на кафедру

 

Методичне забезпечення написання кваліфікаційних робіт:

Криховецька З.М. Методичні вказівки до написання дипломних робіт ОР-бакалавр для студентів спеціальностей 072 «Фінанси банківська справа і страхування», 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма) галузі знань «Управління і адміністрування. Івано-Франківськ, 2021. 33 с. – переглянути

Левандівський О.Т., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності  072 „Фінанси, банківська справа і страхування”.  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,  2022. 43 с. – переглянути

Гнатюк Т.М., Криховецька З.М., Плець І.І. Методичні вказівки з підготовки автореферату для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво і торгівля» Економічного факультету в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2023. 8 с. – переглянути

 

 

Методичне забезпечення написання курсових робіт:

Криховецька З. М, Щур Р.І., Мацьків В.В., Дмитровська В. С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». 6–е вид., доп і переробл. Івано–Франківськ:, 2024. 37 с. –  завантажити

Криховецька З. М., Щур Р.І., Мигович Т.М. Методичні вказівки до підготовки, написання та захисту курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа, страхування” денної та заочної форми навчання. Івано–Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. 49 с. –  завантажити