Зустріч зі стейкхолдерами з обговорення проекту ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

Відбулася зустріч зі працівників кафедри фінансів та робочої групи спеціальності зі стейкхолдерами, на якій було проведено обговорення проєктів ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР бакалавр (https://nmv.pnu.edu.ua/bakalavrat/072-finansy-bankivska-sprava-ta-strakhu/) та ОР магістр (https://nmv.pnu.edu.ua/mahistratura/072-finansy-bankivska-sprava-ta-strakhu/).

ОПП були переглянуті й оновлені у зв’язку із прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України №1392 від 16.12.2022 р. «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», в якій викладено у новій редакції й назву спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

Для приведення у відповідність цим змінам було здійснено коригування ОПП у частині оновлення переліку нормативних та розширення блоків вибіркових компонент, виокремлення програмних результатів та компетентностей здобувачів, одержання яких забезпечує дотримання фокусу ОПП.

Програми були розміщені для публічного обговорення, а рекомендації та коментарі надходили на пошту гарантам д.е.н., проф. Роману ЩУРУ, д.е.н., проф. Омеляну ЛЕВАНДІВСЬКОМУ.

По завершенні терміну, відведеного для подання пропозицій, провели відкриту зустріч, у якій взяли участь роботодавці – стейкхолдери: Віктор ВІНТОНЯК – член правління Бізнес Асоціації Івано-Франківська, координатор програми Стратегія розвитку міста, Володимир КОСИК – керівник управління Державної казначейської служби України у м. Івано-Франківську Івано-Франківської області, Іоланта ТКАЧУК – регіональний директор Івано-Франківської РД АТ «А-БАНК», Богданна ЧЕРНЕЛИЦЬКА – заступник директора – начальник управління доходів, фінансів виробничої сфери та інформаційного забезпечення департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Роман ХАРУК – депутат Івано-Франківської міської ради, голова ГО «Науково-аналітичний центр Івано-Франківської ОТГ».

Представники академічної спільноти, зокрема Максим ДУБИНА – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів банківської справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка».

Від здобувачів освіти, на зустрічі були присутні бакалаври спеціальності – Вікторія ЛЯЛЮК та Христина ДЕЙПУК та магістрантка – Вікторія МАРУСЯК.

На початку зустрічі гаранти розказали про основні особливості та фокус ОПП, придатність випускників до працевлаштування, ознайомили із основними компонентами, що забезпечують здобуття програмних результатів здобувачами освіти. Пізніше усі бажаючі були запрошені до виступу та висловлення міркувань стосовно удосконалення програм.

Так, Віктор ВІНТОНЯК запропонував включити до освітніх компонент інформацію, пов’язану із криптовалютою та новими тенденціями на фінансових ринках; Роман ХАРУК відзначив фаховість викладачів кафедри Романа ЩУРА, Івана ПЛЕЦЯ та Михайла БІЛОГО, які були залучені до реалізації проектів ГО «Науково-аналітичний центр Івано-Франківської ОТГ» та запропонував співпрацю у частині проведення тренінгів для місцевих підприємців, оскільки дисципліни, що дозволяють одержати підприємницькі компетенції є практично орієнтованими.

Максим ДУБИНА поділився досвідом формування ОПП на їхній кафедрі та віднесення до обов’язкових компонент дисциплін, що дозволяють одержати здобувачам деякі із компетентностей та програмних результатів.

Від студентів в обговоренні взяла участь Вікторія ЛЯЛЮК, зазначивши, що пропозиції студентської спільноти були повністю враховані при формуванні проєктів ОПП.

Як результат, прийнято рішення про рекомендацію ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР бакалавр та ОР магістр до введення в дію і використання у навчальному процесі.