Новий науковий здобуток кафедри фінансів у 2019 році

Вийшла друком спільна монографія завідувача кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника к.е.н., доц. Левандівського Омеляна Тарасовича та завідувача кафедри менеджменту організацій та адміністрування Дніпровського державного технічного університету д.е.н., проф. Коренюка  Петра Івановича:

«Формування інвестиційної привабливості підприємств галузей національної економіки».

Монографія присвячена актуальним проблемам привабливості сільськогосподарських підприємств як сировинної бази продовольчого комплексу.

В науковій роботі проаналізовано сучасний стан вітчизняного сільськогосподарського виробництва та визначено інноваційні чинники інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери.