Мигович Тетяна Михайлівна

кандидат економічних наук,

 

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилась 11 січня 1982 р. в м. Галич Івано-Франківської області.

  • 1988 – 1999 – повна загальна середня освіта, золота медаль «За високі досягнення у навчанні»;
  • 1999 – 2004 – повна вища освіта, економічний факультет ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (https://econ.pnu.edu.ua/), ОР спеціаліст, спеціальність «фінанси», диплом з відзнакою ВА № 25838113;
  • 2006 – 2010 – аспірантура за спеціальністю 00.08 «Гроші, фінанси та кредит» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
  • 2014 – захист кандидатської дисертації в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.М. І. Долішнього НАН України» на тему «Програмно-цільове планування видатків місцевих бюджетів», диплом кандидата економчних наук ДК №027959.
  • 2020 – присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», атестат АД № 005560.
  1. Мигович Т., Галущак І., Кужелєв М., Мельник В., Житар М. Методичні аспекти оцінки фінансової архітектури економіки. WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, том 17, 2020, ст. № 27, с. 260-268 (PDF   https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.27)
  2. Мигович Т.М. Адаптивне планування в контексті формування фінансової та цінової стратегії діяльності підприємств // Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка.– Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 14. – С.200-205.
  3. Мигович Т.М. Механізм майнового оподаткування в Україні та необхідність його реформування / Мигович Т.М., Ткачук І.Г., Юган О.І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2016. – Вип. 5(121). – С.100-104.
  4. Мигович Т.М. Становлення та розвиток міжнародної валютної системи / Т. М. Мигович // Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка.– Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13. – С.251-255.
  5. Мигович Т.М., Мороз Р. Я., Тимків Н.А. Бюджетне планування в умовах децентралізації. Молодий вчений№10 (62) . URL:http://www. molodyvcheny.in.ua/ua/archive/62/ – С.356-360.
  6. Мигович Т.М. Аналіз ефективності формування та реалізації бюджетних програм ОТГ. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2018 – . – Вип. 14, т. 2. – С.107-116.
  7. Мигович Т. М., Кропельницька С.О., Кулеша-Любінець М.М. Розроблення та реалізація соціальних проектів в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. №1 (106) – С.37-44.
  8. Мигович Т.М. Місцеве самоврядування в забезпеченні сталого розвитку країни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,  2019 – . – Вип. 15, т. 2. – С.160-166.
  9. Мигович Т.М., Паньків І.І. Цінові стратегії та політика ціноутворення підприємств. Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя, 2020, 27 червня. С. 86 – 88.
  10. Мигович Т.М., Юган О.І. Фіскально-бюджетна політика України в сучасних умовах% регіональний аспект. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Трансформаційні процеси в економіціУкраїни: глобальний та регіональний аспект »], (м. Львів, 23-29 грудня 2017 р.). – Львів, 2017.
  11. Мигович Т.М., Юган О.І. Майнове оподаткування як фінансова основа бюджетної децентралізації / Мигович Т.М., , Юган О.І. // матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні досягнення Європейської науки- 2016 »], (м. Софія, Болгарія, 17-25 червня 2017 р.). – м. Софія, Болгарія, 2017.
  12. Мигович Т.М. Грошові агрегати в структурі грошової маси різних країн / Р. Я. Мороз, Т.М. Мигович // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі»], (м. Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава, 2017. .
  13. Мигович Т.М. Логістика в системі функціонування корпоративних фінансів. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали ІІ Міжнародної Науково-практичній конференції. Київ, 2018. С.- 416-419.
  14. Мигович Т.М. Управління оборотним капіталом комунальних підприємств у сучасних умовах. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали Міжнародної Науково-практичній конференції. Луцьк, 28.11.2018. – С.155-157.
  15. Мигович Т. М., Кропельницька С.О., Кулеша-Любінець М.М. Проектно-орієнтоване управління у соціальній сфері. Перспективні шляхи розвитку наукових знань: матеріали ІІ Міжнародної Науково-практичній конференції. Київ, 2019, 26-27 січня. С.- 17-18.
  16. Мигович Т. М., Кропельницька С.О., Кулеша-Любінець М.М. Соціально-проєктна діяльність студентів закладів вищої освіти. Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної  он-лайн конференції. Київ-Миколаїв, 2020, 15 травня. С.17-18.
  17. Мигович Т. М., Кропельницька С.О., Кулеша-Любінець М.М. Ка особливості соціального проекту. Tendenze аttuli dellа modernа ricercа sciencific: die Mаteriаlien der internаtionаlen wissenschаftlich-prаktischen Konferenz. Штутгарт, DEU, 2020, 5 червня. 7-8 (DOI: https://doi.org/10.36074/05.06.2020.v1.01).
  18. Mishustina, T., Kravchenko, A., Poprotskyy, O., Myhovych, T., Artemchuk, L., & Vasylenko, O. (2022). Fair Competition for Business in the Field of Information and Communication Technologies in the Era of “Postcontemporary Society” Economy. Postmodern Openings, 13(2), 321-333. https://doi.org/10.18662/po/13.2/456.
  19. T. SOLODZHUK, T. MYHOVYCH. ASSESSMENT OF AN EXCHANGE RATE’S FLUCTUATIONS IMPACT ON THE FOREIGN EXCHANGE MARKET. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 9, No. 3 (2022), P. 55-64.URL: http://jpnu.pu.if.ua DOI: https://doi.org/10.15330/jpnu.9.3.55-64.

З 2022 року – експерт з оцінювання проектів регіонального розвитку Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад Асоціації органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” .

Науково-дослідна діяльність:
Участь у проекті секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні» представників органів місцевого самоврядування ТГ, відділів та закладів освіти ТГ, підприємств на основі укладених договорів із ТГ.
URL: http://agentyzmin.pnu.edu.ua/events/
URL: http://agentyzmin.pnu.edu.ua

 

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: tetiana.myhovych@pnu.edu.ua