Мацьків Володимир Володимирович

кандидат економічних наук,

викладач кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчив Прикарпатський національний університет імені  Василя  Стефаника у 2008 р. з присвоєнням кваліфікації «Економіста-Фінансиста» за спеціальністю «Фінанси».

Навчання в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2015-2019

У 2020 р. захистив дисертацію на тему: “Фінансове забезпечення розвитку аграрної сфери України” за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.

 1. Мацьків В.В. Сучасні тенденції податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств / В.В. Мацьків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. – 2011. – Вип.7. – Т.2. – С. 341-347.
 2. Мацьків В.В. Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В.В. Мацьків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник. – 2012. – Вип.8. – Т.1. – С. 279-291.
 3. Мацьків В.В. Новий Митний кодекс України та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність / В.В. Мацьків // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2012. №4 (62). – С. 372-377.
 4. Мацьків В.В. Фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємств / В.В. Мацьків // Інноваційна економіка. – 2013. – №11(49). – С. 194-200.
 5. Мацьків В.В. Теоретичні основи фінансового забезпечення підприємств. / В.В. Мацьків // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №5(22). – С. 351-357.
 6. Мацьків В.В. Особливості формування фінансового капіталу підприємств / В. В. Мацьків // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 171-175.
 7. Matskiv V.V. Economic Essence and Components of Financial Support of Agricultural Sector / V.V. Matskiv // Baltic Journal of Economic Studies. – 2015. – Vol. 1(2015) No. 2 november – p.83-88.
 8. Мацьків В.В. Складові фінансового забезпечення аграрного сектору / В. В. Мацьків // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 (28). – С. 276-282.
 9. Мацьків В.В. Проблемні аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України: виклики сьогодення/ Мацьків В.В. // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. – 2017. – Вип.13. – Т.1. – С. 135-139.
 10. Matskiv V. The Financial Provision Of The Enterprises / V. Matskiv // The Economic and Social Development of Ukraine in the XXI Century: The National Vision and Challenges: Collection of scientific articles. – Dradt2Digital Publishing House, 2017. – p. 53-55.
 11. Мацьків В.В. Зміст і структура механізму фінансового забезпечення у розвитку суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки / В.В. Мацьків // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – 388 с. – С. 71-84.
 12. Мацьків В.В. Фінансове забезпечення розвитку підприємницьких структур / В.В. Мацьків // Економічний дискурс. 2018. № 3. С. 77–87.
 13. Мацьків В.В. Методичний інструментарій оцінювання фінансового забезпечення підприємства / В.В. Мацьків // Економічний дискурс. 2018. № 4. С. 54–63.
 14. Мацьків В.В. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення розвитку аграрної сфери в умовах трансформації економіки. Інноваційна економіка. 2020. № 5-6 (84). С. 133-141.

Дисципліни, які викладає: фінанси, страхування, податкова система, інвестування, аналіз і управління фінансовими активами, аналіз банківської діяльності.

Наукові інтереси: проблеми фінансового забезпечення діяльністю суб’єктів господарювання; інноваційна діяльність, перспективні форми фінансування розвитку галузей економіки.

Наукова діяльність: автор понад 30 праць наукового, навчально-методичного характеру та публікацій у збірниках матеріалів міжнародних й всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: volodymyr.matskiv@pnu.edu.ua