ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ НАВЧАЮТЬ ПРОЕКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ

9 та 16 лютого 2023 року доцентки кафедри фінансів Світлана КРОПЕЛЬНИЦЬКА, Тетяна МИГОВИЧ і Тетяна СОЛОДЖУК спільно із доценткою кафедри загальної та клінічної психології Мирославою КУЛЕШЕЮ-ЛЮБІНЕЦЬ провели тренінг «Ключові елементи формування проектної заявки», що складався з двох частин.

Тренінг відбувався в інтерактивному практико-орієнтованому форматі. Під час проведення першої частини «СТРУКТУРА ТА ЛОГІКА СТВОРЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ ТА ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ» учасники заходу були рандомно поділені на команди, що включали представників різних спеціальностей. Таким чином, викладачі мали можливість згенерувати спільні проектні ідеї, розробити основні складові її концепції, такі як проблема, мета і завдання, заходи та очікувані результати проекту.

Під час однієї із практичних частин тренінгу Світлана КРОПЕЛЬНИЦЬКА зауважила: «У проектній діяльності слід добре усвідомлювати, що така діяльність є мультивекторною і вимагає диверсифікованого підходу до формування команди проекту, коли залучаються фахівці різних сфер, напрямів та спеціальностей. Тому не слід уособлюватись і самостійно працювати над проектною ідеєю, а, навпаки, залучати до обговорення якомога ширше коло зацікавлених осіб».

“Приємно вражена активністю учасників тренінгу при виконанні практичних завдань, адже розробка концепції проекту та формування команди є чи не найважчим етапом у процесі управління проектами і вони з цим успішно справилися”, – зазначила Мирослава КУЛЕША-ЛЮБІНЕЦЬ.

На другій частині тренінгу «СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ ПРОЕКТУ ТА ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ», учасники продовжили працювати у попередньо сформованих командах, проте цього разу вони працювали спільно над бюджетом за вихідними умовами, запропонованими тренерами.

Вони розповіли про план реалізації проєкту, охарактеризували сутність та основні статті витрат бюджету, описали ризики та основи розробки стратегії їх мінімізації, а також звернули увагу на необхідність зберігання усіх підтверджуючих документів для формування описової та фінансової звітності.

«Планування реалізації проєкту, визначення необхідних ресурсів, опис продуктів та результатів, врахування деталей при розробці бюджету, визначення ризиків та можливостей їх уникнення потребує уважності та точності. І хоча ці процеси є більш рутинною справою, ніж мозкові штурми при формуванні ідеї проєкту, але вони є важливими для якісного написання проектної заявки», – зазначила Тетяна СОЛОДЖУК.

«Формування бюджету є процесом, що забезпечує врахування усіх видів витрат для досягнення мети проєкту, тому для того, щоб грантодавець прийняв позитивне рішення про фінансування того чи іншого проєкту, усе має бути взаємопов’язане – ідея, завдання, заходи та результати проєкту» – зауважила Тетяна МИГОВИЧ.

Учасники тренінгу високо оцінили рівень організації, кваліфікацію тренерів та креативний підхід до проведення заходу.