Редколегія журналу

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF  REGIONAL  ECONOMY  DEVELOPMENT

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 • Лілія Михайлишин, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, академік Академії економічних наук України, Україна    Scopus    WoS

Заступник Головного редактора

 • Роман Щур, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, академік Академії економічних наук України, Україна      Scopus    WoS

Відповідальний секретар

 • Зоряна Криховецька, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна  Scopus    WoS

Технічний секретар

 • Іван Плець, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна Scopus    WoS

Члени редколегії

 • Nino Paresashvili, Ph.D., Associate Professor, Doctor of Economics, Department of Management and Administration, Deputy of Dean, Faculty of economics and business, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Грузія     Scopus    WoS
 • Jean Max Tavares, Ph.D., Posdoctoral in Economics, Professor (Full), Departamento de Ciências Econômicas, Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Бразилія          Scopus    WoS
 • Roman Kisiel, prof. dr hab., prof. zw. nauki ekonomiczne (polityka gospodarcza), Dean of Faculty of Economic Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Польща        Scopus    WoS
 • Elżbieta Ewa Jantoń-Drozdowska, доктор економічних наук, професор кафедри економічних наук Університету ім. Адама Міцкевича в Познані, Польща      Scopus    WoS
 • Омелян Левандівський, доктор економічних наук, доцент, зав. кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Іван Буртняк, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Україна        Scopus    WoS
 • Іван Баланюк, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Заслужений діяч науки і техніки України, Україна  Scopus    WoS
 • Діяна Шеленко, доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Петро Матковський, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Людмила Сас,  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Марія Василюк,  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Надія Пилипів, доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, академік Академії економічних наук України, Україна    Scopus    WoS
 • Галина Лещук, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Іван І. Благун, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Олена Зварич, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна    Scopus    WoS
 • Олена Гонта, доктор економічних наук, професорпрофесор кафедри туризму, НУ «Чернігівська політехніка», Україна    Scopus    WoS
 • Зоряна Мацук, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна      Scopus    WoS
 • Надія Стежко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,  Державний податковий університет, Україна    Scopus    WoS
 • Наталія Бондарчук, доктор державного управління, професор, зав. кафедри менеджменту, публічного управління  та адміністрування  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна    Scopus    WoS
 • Любов Лисяк, доктор економічних наук, професор, професор кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів, Україна        Scopus    WoS 
 • Наталія Мариненко, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна    Scopus    WoS
 • Олена Бочко, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу і логістики НУ «Львівська політехніка», Україна      Scopus    WoS
 • Світлана Калініна, доктор економічних наук, професор, Академік Академії економічних наук України,  завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, Україна        Scopus    WoS
 • Оксана Вівчар, доктор економічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет, Україна           Scopus    WoS
 • Марія Махсма, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри соціоекономіки та управління персоналом, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна    Scopus    WoS
 • Мар’яна Орлів , доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна    Scopus    WoS
 • Ігор Журба, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Хмельницький національний університет, Україна    Scopus    WoS
 • Олена Лютак,  доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Луцький національний технічний університет, Україна    Scopus    WoS
 • Лілія Корчевська,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і маркетингу, Херсонський національний технічний університет, Україна    Scopus    WoS
 •  Павло Дзюба, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Украхна  Scopus    WoS
 • Ольга Захарова, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,  Маріупольський державний університет, Україна    Scopus    WoS
 • Оксана Вакун, кандидат економічних наук, доцент, заступник директора, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, Україна    Scopus    WoS
 • Тетяна Родіонова, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова, Україна    Scopus    WoS
 • Людмила Чвертко, кандидат економічних наук, доцент , доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна      Scopus  WOS  WoS
 • Юлія Мельничук, кандидат екон. наук, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна        Scopus    WoS
 • Світлана Кропельницька, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна          Scopus    WoS
 • Олег Серняк, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна    Scopus    WoS
 • Лариса Савош, кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри міжнародних економічних відносин Луцький національний технічний університет, Україна    Scopus    WoS