Переддипломна практика

Виробнича практика для магістрів (переддипломна практика) є логічним завершенням навчання студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Це заключний етап підготовки студента до самостійної діяльності з фаху, етап узагальнюючого осмислення набутих знань, умінь та навичок. Мета практики – виконання кожним студентом індивідуального завдання, збір матеріалів для написання магістерської роботи. В ході практики професійні знання, уміння і навички творчо реалізуються для прийняття самостійних рішень.

Програмою виробничої практики для магістрів передбачено її проходження у державних, фінансово-кредитних установах та організаціях, а також на підприємствах різних форм власності.

Методичні матеріали:

Левандівский О.Т., Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Плець І.І., Сус.Т.Й. Методичні вказівки до проходження виробничої практики за фахом для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа і страхування”. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022. 71 с. (завантажити)