Переддипломна практика

Виробнича практика для магістрів (переддипломна практика) є логічним завершенням навчання студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Це заключний етап підготовки студента до самостійної діяльності з фаху, етап узагальнюючого осмислення набутих знань, умінь та навичок. Мета практики – виконання кожним студентом індивідуального завдання, збір матеріалів для написання магістерської роботи. В ході практики професійні знання, уміння і навички творчо реалізуються для прийняття самостійних рішень.

Програмою виробничої практики для магістрів передбачено її проходження у державних, фінансово-кредитних установах та організаціях, а також на підприємствах різних форм власності.

Методичні матеріали:

Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Сус.Т.Й., Плець І.І. Методичні рекомендації до виробничої практики за фахом для студентів ОР-магістр спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”, 2018. 58 с. (завантажити)