Науково-дослідна практика магістрів

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування (за спеціалізованими програмами)» економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та умінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

Методичні матеріали:

Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами ОР магістр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Укладачі: Ткачук І.Г.,  Дмитровська В.С., Мигович Т.М., Плець І.І. Івано-Франківськ, 2018. 43с. (переглянути)