Співпраця з коледжами

Предметом співпраці є спільна освітня діяльність: навчальна, науково-методична та профорієнтаційна.

Кафедра фінансів співпрацює через:

 1. Спільні заходи із впровадження системи неперервної ступеневої підготовки фахівців за узгодженими навчальними планами та програмами спеціальностей.
 2. Узгодження навчальних планів і програм з навчальних дисциплін.
 3. Організацію стажування викладачів, спільне проведення семінарів, круглих столів.
 4. Спільне розроблення навчально-програмного забезпечення методик професійного навчання.

В рамках співпраці створюються можливості:

 • вступу випускників коледжів до університету на третій курс згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
 • участі представників університету у роботі державних екзаменаційних комісій;
 • стажування викладачів коледжів на кафедрах університету;
 • участі викладачів та студентів у роботі наукових конференцій, семінарів.

На даний час кафедра фінансів активно співпрацює з:

 1. Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу;
 2. Надвірнянський коледж Національного транспортного університету;
 3. Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету.