Плець Іван Іванович

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2008 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста-фінансиста, викладача економіки.

В 2013 р. захистив дисертацію на тему “Управління внутрішнім державним боргом в Україні” і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в точу числі 2 колективних монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН України.

 1. Наукові дослідження проводяться в рамках теми «Формування ефективної моделі управління фінансовими ресурсами національної економічної системи».В рамках теми досліджено напрями вдосконалення підвищення ефективності виробництва, удосконалено методику аналізу фінансових результатів господарської діяльності суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки.Наукові дослідження пов’язані з дослідженням системи управління внутрішнім державним боргом в Україні, теоретичних і методичних засад формування доходів територіальних громад в контексті бюджетної децентралізації.
  1. Плець І.І. Теоретичні аспекти дослідження формування державного боргу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Вип. 7. Т. 2. C.417-427.
  2. Плець І.І., Шпак А.Д. Механізми фінансового регулювання державного боргу в Україні. Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2011. №2 (18). С. 207-213.
  3. Плець І.І., Перевозова І.В., Рудейчук С.В. Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ України. 2012. Вип. 22.5. С. 274-282.
  4. Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу. Економіка та держава. Київ : ТОВ “Редакція журналу “Економіка та держава”, 2012. №8. C. 84-87.
  5. Плець І.І., Білий М. М. Стратегічні напрями управління внутрішнім державним боргом України. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». Тернопіль: СМП «ТАЙП». 2013. №3’2013. С.21-26.
  6. Плець І.І., Щур Р.І. Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону. Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. 2014. Вип. 10. С. 53-58.
  7. Плець І.І. Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємозв’язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 341-347.
  8. Плець І.І., Щур.Р.І. Формування моделі інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Бізнес Інформ (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Російський індекс наукового цитування, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Cite Factor, Academic Journals Database, Research Bible, Соціонет). Харків : ХНЕУ, 2014. № 12 (443). С. 293–297.
  9. Плець І.І., Кропельницька С.О. Страхові послуги: навч.-інтеракт. посіб. Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника”, 2014. – 390 с. (Гриф Міносвіти і науки: Лист № 1/11 – 7208 від 14.05.2014 р.)
  10. Плець І.І., Щур Р.І. Концептуальні підходи щодо вдосконалення механізму податкового регулювання розвитку економіки країни. Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2015. Вип. 11. С. 301-309
  11. Плець І.І., Щур Р.І. Теоретико-прагматичні засади управління державним боргом в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип. 11. Т. 1. C. 158-167.
  12. Iwan Plec, Iryna Tkaczuk, Roman Szczur. Pobudowa modelu innowacyjnego rozwoju produkcji rolnej w Ukrainie. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип. 11. Т. 2. C. 87-90.
  13. Плець І.І., Щур Р.І., Микитюк О.В. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. Вип. 12. Т. 2. C.158-167.
  14. Плець І.І., Щур Р.І., Микитюк О.В. Кластерний аналіз розподілу регіонів України за рівнем інноваційного розвитку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 13. Т. 1. 111-122.
  15. Плець І.І., Щур Р.І. Формування фінансової бази об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної реформи. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2018. Вип. 13. C. 200-207.
  16. Plets I., Iorgachova M., Kovalova O. Financial engineering as a tool for the development of corporate bond market in Eastern Europe on the example of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, № 4. P. 120-125 (Web of Science).
  17. Plets I., Lomachynska I., Yakubovskiy S. Dynamics of Austrian foreign direct investment and their influence on the national economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, № 5. P. 167-175 (Web of Science).
  18. Стефінін В.В., Плець І.І. Пропозиція рекомендацій щодо діяльності Національного фонду досліджень України. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти. ІІІ. Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberalis”, 2019. С. 193-203. (колективна монографія).
  19. Гречаник Н.Ю., Плець І.І. Особливості маркетингу територій як складової системного соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». 2 (24) травень 2019 р. Частина І. Запоріжжя, 2019. С. 62-66.
  20. Плець І.І., Щур Р.І., Гречаник Н.Ю. Економічна сутність фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2019. Вип. 14. С. 205-211.
  21. Плець І.І., Щур Р.І., Гречаник Н.Ю. Особливості управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. Івано-Франківськ: Плай, 2020. Вип. 15. С. 141-147.
  22. Plets I. I., Braslavska O. V., Penkova O. H., Sus T. Y., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Management of the higher education institutions innovative potential: Formalization and evaluation. Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7. No. 4. P. 624–645 (Web of Science).

Дисципліни, які викладає: Фінансовий аналіз, Страхові послуги, Фінансовий аналіз, Оцінка ефективності управління державними фінансами, Управління державним боргом.

Наукові інтереси: управління державним боргом, особливості управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації, вдосконалення методики проведення фінансового аналізу суб’єктів господарювання.

Додаткова інформація: автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в точу числі 2 колективних монографій, 1 навчального посібника з грифом МОН України.

З 2018 року радник міського голови м. Івано-Франківська на громадських засадах.

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: ivan.plets@pnu.edu.ua