Криховецька Зоряна Миколаївна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Навчання: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, кваліфікація «Економіст» спеціальність “Фінанси” (1994 -1999 рр.); спеціальність «Філологія (англійська мова і література)» (2017-2019 рр.),  Аспірантура за спеціальністю 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” (1999-2004 рр.)

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, 2005

Тема кандидатської дисертації: ” Кредитний механізм і його вплив на інвестиційні процеси в Україні” (2004)

Вчене звання: доцент, 2007

Посада: доцент кафедри фінансів

Навчальні дисципліни, які викладає: Фінансовий ринок; Ринок фінансових послуг, Біржова діяльність, Банківська система; Банківський менеджмент.

Наукові інтереси: інвестиційна діяльність, проблеми розвитку фінансового ринку в Україні, удосконалення забезпечення кредитними ресурсами суб’єктів економіки, шляхів  розвитку банківської системи, інститутів спільного інвестування в Україні, проектна діяльність, ефективність наукових проектів.

Публікації: 105 праць, із них 45 наукового та 60 навчально-методичного характеру, у тому числі 4 навчальних посібників із грифом МОН України.

Список публікацій за 2015 – 2020 рр.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1. Криховецька З.М, Дмитровська В.С., Щур Р.І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “Податкова система” для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”. – [5-е вид., доп і переробл.]– Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2015. –  38с.
 2. Криховецька З.М. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів із курсу «Фінансовий ринок» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Криховецька З.М. – [3-ге вид., перероб. і доп.] – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2015. – 123 с.
 3. Збірник тестових завдань для додаткових вступних випробувань осіб, які здобули ступінь бакалавра за іншим напрямом, для здобуття ОКР “спеціаліст” (магістр) спеціальності «Фінанси і кредит»денної та заочної форм навчання (перехресний вступ)./ [Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Вусятицька М.П., Щур Р.І., Дмитровська В.С.]. – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2015. – 110 с..
 4. Збірник тестових завдань для фахового вступного випробування для зарахування на навчання за ступенем магістра зі спеціальності 8.03050801 Фінанси і кредит на основі ступеня «Бакалавр» за іншим напрямом підготовки при прийомі на навчання у 2016 році / [Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Вусятицька М.П., Щур Р.І., Дмитровська В.С.]. – Івано-Франківськ, 2016. – 110 с.
 5. Криховецька З.М. Методичні вказівки щодо змісту та організації практичних занять та самостійної роботи студентів “Аналіз і управління фінансовими активамидля студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий ринок. Оціночна діяльність».- Івано-Франківськ, 2016. – 40 с.
 6. Дмитровська В.С., Криховецька З.М. Мацьків В.В. Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт із дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси та кредит» денної та заочної форми навчання. – Івано-Франківськ:, 2016. – 40 с.
 7. ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ за ОР – магістр для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» при прийомі на навчання у 2017 році / [Ткачук І.Г. ,Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Цюпа О.П.Плець І.І.]. – Івано-Франківськ, 2017. – 123 с. [Електронний ресурс]
 8. Криховецька З. М., Солоджук Т. В. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Банківська система» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси, банківька справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – [3-вид. переробл. і допов.] – Івано-Франківськ : ПП Бойчук, 2017. – 105 с.
 9. Криховецька З.М. Методичні рекомендації до практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» ОР магістр / Криховецька З.М. – 3-є вид. переробл і доп. – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2017. – 109 с.
 • Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Сус.Т.Й., Щур Р.І., Плець І.І. Методичні рекомендації до переддипломної практики для студентів ОР-магістр спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”, 2017. Рецензенти: Гнатюк Т.М.– к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника; Михайлів Г.В.  –  к.е.н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.
 • Ткачук І.Г., Криховецька З.М., Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОР – магістр для студентів спеціальності 072 „Фінанси , банківська справа і страхування”.
 • Криховецька З. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Біржова діяльність» [для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси, банківька справа і страхування» та «Фінанси і кредит»]. – Івано-Франківськ, 2017.
 • Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит» та «Фінанси, банківська справа і страхування». – [2-е вид. доп. і переробл.]. – Івано-Франківськ, 2018. – 10
 • Криховецька З.М.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР магістр. – 12с.
 • Ткачук І.Г., Криховецька З.М. Методичні вказівки з підготовки, написання та захисту магістерських робіт для студентів спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа і страхування”. Івано-Франківськ: ПП Бойчук,  31 с.
 • Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Щур Р.І., Мигович Т.М., Григорів О.О. Методичні рекомендації до виробничої практики за фаховим спрямуванням в Проектно-освітньому центрі розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» для студентів ОР магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». Івано-Франківськ. 28 с.
 • Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Щур Р.І., Мигович Т.М., Григорів О.О. Методичні рекомендації до виробничої практики в Проектно-освітньому центрі розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» для студентів ІІ курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» (скорочена програма), та ІV курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування». Івано-Франківськ. 25 с.
 • Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Щур Р.І., Мигович Т.М., Григорів О.О. Методичні рекомендації до науково-дослідної практики в Проектно-освітньому центрі розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» для студентів ОР магістр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування». Івано-Франківськ. 22 с.
 • Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування», 2019. – 13 c.
 • ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ на ОР – магістр для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» при прийомі на навчання у 2019 році / [Криховецька З.М., Щур Р.І., Плець І.І., Кохан І.В., Дмитровська В.С., Мацьків В.В.]. – Івано-Франківськ, 2019. – 325 с. [Електронний ресурс]
 • Збірник тестових завдань для підготовки до вступних випробувань на ОР – магістр для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» при прийомі на навчання у 2020 році / [Криховецька З.М., Щур Р.І., Плець І.І., Кохан І.В., Дмитровська В.С.]. – Івано-Франківськ, 2020. 330 с.
 • Криховецька З.М., Цюпа О.П., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Сус.Т.Й., Плець І.І. Методичні рекомендації до виробничої практики за фахом для студентів ОР-магістр спеціальності „Фінанси, банківська справа і страхування”, 2020. 58 с.
 • Кропельницька С.О, Солоджук Т.В., Мигович Т.М., Криховецька З.М., Щур Р.І. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики у Проектно-освітньому центрі “Агенти змін” ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Івано-Франківськ, 2020 – 21 с.
 • Криховецька З. М. Методичні вказівки до змісту та структури практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Банківська система» [для студентів деної та заочної форм навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»], 2020. 96 с. Криховецька З.М. Методичні вказівки до змісту та структури практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи з курсу «Ринок фінансових послуг» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхуваня» ОР магістр, 2020. Криховецька З.М.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківська система» для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР бакалавр скорочена програма навчання. Івано-Франківськ, 2020. 14 c.
 • Криховецька З.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР магістр. 3-е вид. переробл. і доп. Івано-Франківськ, 2020. 16 c
 • УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ: ІНТЕРАКТИВНЕ КЕРІВНИЦТВО. Посібник. Колектив авторів: Цепенда ІЄ., Майорова Т.О., Кропельницька С.О., Щур Р.І., Криховецька З.М., Мигович Т.М., Солоджук Т.В. та ін.

СТАТТІ

 1. Криховецька З.М. Шляхи підвищення впливу кредитування на інвестиційні процеси в Україні // Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – Вип.11. –  С.270-280. [фахове видання]
 2. Криховецька З.М. Аналіз ефективності кредитного механізму в інвестиційних процесах в Україні // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015.– №93. – С.209-221. Міжнародний науково-вироничий журнал, який входить до міжнародної наукометричної бази реферування та індексування:Index Copernicus Journals Master List, Польща. [фахове видання]
 3. Криховецька З.М. Проблеми та шляхи розвитку товарного біржового ринку в Україні / Криховецька З.М. // Сталий розвиток економіки. – 2016 – 2 (31). – С.23-31. Міжнародний науково-вироничий журнал, який входить до міжнародної наукометричної  бази реферування та індексування:Index Copernicus Journals Master List, Польща. [фахове видання]
 4. Криховецька З.М. Стан та шляхи розвитку іпотечного кредитування в Україні // Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка. / З. М. Криховецька/ – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2017. Вип. 12. С.19-26.[фахове видання]
 5. Криховецька З.М.,Калимун Н.М. Розвиток банківського кредитування малого бізнесу в Івано-Франківській області // Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск №21. 2018. –С.596-603 Журнал, який входить до міжнародної наукометричної  бази реферування та індексування:Index Copernicus Journals Master List, Польща. [фахове видання]
 6. Криховецька З.М., Форос Л.Р. Аналіз діяльності та перспектив розвитку кредитних спілок в Україні. Економіка та суспільство. Грудень 2018. (20 с.) Журнал, який входить до міжнародної наукометричної бази реферування та індексування: Index Copernicus Journals Master List, Польща. [фахове видання]
 7. Perevozova I. ,  Babenko V.,  Kondur O.,  Krykhovetskaand  Daliak N. Financial support for the competitiveness of employees in the mining industry   The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019) S. Semerikov, V. Soloviev, L. Kibalnyk, O. Chernyak and H. Danylchuk (Eds.), Volume 65 (2019) SHS Web of Conferences. Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019  doi: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196501001 (міжнародне видання)
 8. Iryna Perevozova, Oleh Dzoba, Zoriana Krykhovetska, Nadiia Daliak. Labour motivation of financial inspectors of agricultural enterprises. 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019), 2019. (міжнародне видання)
 9. Криховецька З.М., Кропельницька С.О., Кондур О.С. Проєктна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО). Приазовський економічний вісник. №6(17). С.144-152[фахове видання]
 • I Perevozova, V Babenko, Z Krykhovetska, I Popadynets Holistic approach based assessment of social efficiency of research conducted by higher educational establishments E3SWC 166, 13022. doi:1051/e3sconf/202016613022 (Скопус)

Організаційна робота: відповідальний секретар та член редколегії наукового журналу «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» (ISSN 2518-7589 (Online), ISSN 2313-8246 (Print), Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 20937-10737 від 24.06.2014), який включено до переліку фахових видань України  та входить до таких вітчизняних та міжнародних бібліотечних та науковометричних баз даних: Національна бібліотека України ім. В.Вернадського, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Research Journals Indexing,  Index Copernicus, DOAJ, ResearchBib, WorldCat, Crossref.

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, восьмий поверх, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: zoriana.krykhovetska@pnu.edu.ua