Видано навчальний посібник «Гроші і кредит»

Побачив світ навчальний посібник авторства працівників кафедри менеджменту організацій та адміністрування Дніпровського державного технічного університету: д.е.н., проф. Коренюка  Петра Івановича, к.е.н., доц. Коренюк Людмили Володимирівни та  кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника: к.е.н., доц. Левандівського Омеляна Тарасовича.

Навчальний посібник складено за новітньою програмою «Гроші і кредит», що відповідає вимогам державного стандарту освіти стосовно обов’язкових дисциплін.

Особливу увагу приділено визначенню сутності грошей, сучасній грошовій системі, впливу інфляції на вартість грошей; суті валютних відносин, особливості їх організації у сучасних умовах.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальністю  072 «Фінанси, банківська справа та страхування», інших економічних спеціальностей,  аспірантів,  викладачів, наукових і практичних працівників