Інформація для авторів

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

 

Науковий журнал включено до переліку фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України  від від 09.03.2016 № 241).

У 2014 році Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив науковий журнал до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2313-8246 (Print),

ISSN 2518-7589 (Online)

Журнал “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ” видається українською, англійською та польською мовами один раз у рік.

 

До редакції подається електронний варіант статті  для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. При позитивному висновку до редакції додатково надсилається (можна надіслати на електронну пошту скановані документи):

1)    завірені відповідним чином 2 рецензії провідних учених у галузі економічних наук;

2)    копія квитанції про оплату;

3)    авторська угода.

 

Загальний обсяг статті, включаючи рисунки, таблиці, не повинен перевищувати 25 сторінок, укладених згідно вимог журналу.

 

Електронний формат статті повинен задовольняти наступним вимогам:

1. Текст статті приймається у форматі MS Word  (*.rtf, *.doc)

2. Малюнки приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, JEPG.

Інформаційне повідомлення. Завантажити. 

Авторська угода. Завантажити. 

Максимальний термін рецензування та надання автору відповіді становить 20 днів після отримання статті.

Термін публікації матеріалів 4 місяці з дня їх надходження до редакції.

Статті, відхилені рецензентами та редколегією, повертаються авторам для доопрацювання.

Для авторів з України плата за публікацію 1 сторінки – 30 грн.  Для  докторів наук оплата в розмірі 15 грн. за сторінку.

Оплату за публікацію статей надсилати на п/р 26006000007952 ПАТ Укрсоцбанк м. Львів, МФО 300023. Одержувач: Прикарпатський науково-аналітичний центр, код ЄДРПОУ 25925058.  Призначення платежу: оплата вартості наукового журналу.

Для зарубіжних авторів плата складає 4 $ за сторінку, для докторів наук 2$ за сторінку.